Kadra

dr Anna Grygiel-Tomaszewska

Anna Grygiel

Pracownik naukowy, praktyk biznesowy i trener z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w zakresie ESG. Jest doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów. Pracuje jako adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Członek United Nations Global Compact – Roundtable Education for Climate. Ukończyła kursy przygotowawcze do egzaminów dla kandydatów na doradcę inwestycyjnego (prowadzony przez Związek Maklerów i Doradców) oraz dla kandydatów do tytułu Chartered Financial Analyst. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing oraz studiów doktoranckich tamże. Jest autorką i współautorką publikacji o tematyce związanej z rynkiem finansowym, z produktami i usługami finansowymi oraz ESG i inwestycjami społecznie odpowiedzialnymi.

Przez całe biznesowe życie związana z rynkiem funduszy inwestycyjnych. Aktualnie pełni rolę dyrektora sprzedaży w Baltic Capital Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Poprzednio pracowała w Ipopema TFI oraz w Ipopema Asset Management, wcześniej w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., gdzie sprawowała funkcję członka zarządu, a także w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w ING Investment Management (Polska) S.A. Była członkiem zespołu doradców Bannock Consulting obsługującego wspólny projekt Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – EU/EBRD SME Finance Facility w PKO BP S.A.

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).