Studia PodyplOmowe

Asystent Rodziny

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2022/2023

O studiach

Cel studiów:

 • nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku asystenta rodziny
 • przygotowanie osób do roli zawodowej asystenta rodziny
 • poznanie praw i obowiązków asystenta rodziny
 • poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i patologicznymi
 • nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie udzielania pomocy i wsparcia członkom rodziny
 • rozwój osobisty – świadomość siebie i umiejętność samooceny

Program studiów jest zgodny z wymogami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny z dnia 9 grudnia 2011 r.

Adresaci Programu

Na studia podyplomowe Asystent Rodziny zapraszamy osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Asystent Rodziny. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Asystent Rodziny

składa się z następujących modułów

 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy
 • Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka
 • Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
 • Etyka pracy asystenta rodziny
 • Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny (30 godz. w trakcie treningu interpersonalnego z elementami treningu intrapsychicznego poza MANS)
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metodyka pracy asystenta
 • Definicje rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy
 • Charakterystyka problemów rodziny
 • Analiza potrzeb i problemów rodziny
 • Sporządzanie planu pracy z rodziną
 • Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
 • Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
 • Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
 • Problematykę mediacji w rodzinie
 • Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
 • Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;
 • Edukacja zdrowotna
 • Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Pielęgnacja niemowląt i dzieci
 • Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
 • Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę
 • Zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk

Wykładowcy

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Asystent Rodziny

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).