Studia PodyplOmowe

Audyt Podatkowy z elementami rachunkowości

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest dostarczenie aktualnej i kompleksowej wiedzy z zakresu zasad organizowania i przeprowadzania czynności związanych z audytem podatkowym. Uczestnicy mają możliwość pozyskania oraz aktualizacji wiedzy z zakresu działalności organizacji, rachunkowości oraz prawa podatkowego. Realizacja programu umożliwi słuchaczom przekazanie umiejętności umożliwiających weryfikacje legalności i prawidłowości rozliczeń podatkowych wraz z opracowywaniem rekomendacji ewentualnych zmian z uwzględnieniem ryzyka podatkowego. Nabyta wiedza i umiejętności mają na celu umożliwić uczestnikom podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo prawne i finansowe podmiotów gospodarczych. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy przeanalizują mechanizmy, instrumenty i procedury kontroli podatkowej. Uczestnicy będą mieli także możliwość zapoznania się z narzędziami identyfikacji ryzyka podatkowego oraz mechanizmami jego minimalizacji. W ramach studiów podyplomowych uczestnicy nabędą wiedzą, umiejętności oraz kompetencje umożliwiające przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji rozliczeń podatkowych. Audyt podatkowy ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo prawne i finansowe podatnika, osób kierujących tym podmiotem oraz osób uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych.

audyt podatkowy studia

Adresaci Programu

Studia podyplomowe adresowane są dla:

 • Audytorów wewnętrznych
 • Doradców podatkowych
 • Biegłych rewidentów
 • Dyrektorów finansowych
 • Pracowników służb finansowo – księgowych
 • Pracowników biur rachunkowych
 • Kadr kierowniczych
 • Osób, które w przyszłości będą zajmować się kształtowaniem i weryfikacją prawidłowości rozliczeń rachunkowo – podatkowych.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Audyt Podatkowy z elementami rachunkowości

składa się z następujących modułów

 • Prawo przedsiębiorców
 • Uwarunkowania działalności jednostek sektora finansów publicznych
 • Ustawa o finansach publicznych
 • Pracownik w organizacji, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Identyfikacja i pomiar ryzyka działalności
 • Zarządzanie ryzykiem działalności
 • System zarządzania, COSO
 • System kontroli wewnętrznej
 • Rola audytu wewnętrznego
 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Ryzyko w audycie
 • Planowanie audytu podatkowego
 • Standardy audytu wewnętrznego
 • Uwarunkowania audytu podatkowego
 • Mapowanie ryzyka podatkowego
 • Organizacja rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość podatkowa

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Audyt Podatkowy z elementami rachunkowości

Kierunek realizowany we wspólpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).