W dniu 17.07.2024 r. - 31.07.2024 r. biuro CKU MANS będzie nieczynne

Studia PodyplOmowe

Audyt Śledczy

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Kierunek “Audyt śledczy” jest odpowiedzią za obserwowane od kilku lat rosnące zapotrzebowanie firm, urzędów i instytucji na ten rodzaj funkcji w organizacji. Coraz częściej zarządy i właściciele firm oczekują od audytorów wewnętrznych umiejętności i wiedzy niezbędnych do prowadzenia działań z obszaru audytu śledczego, nie chcąc tworzyć odrębnej funkcji lub komórki organizacyjnej dedykowanej tylko do tego obszaru pracy audytorskiej.

Kierunek został przygotowany w oparciu o nową publikację “Audyt śledczy – przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod i technik analizy śledczej” – PIKW, Warszawa 2019. Publikacja prezentuje unikalne narzędzie wspomagające proces analizy i zarządzania informacją w tym praktyczne aspekty analizy powiązań oraz inne narzędzia wykorzystywane przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Narzędzie to wniesie zupełnie nowy wymiar w pracy audytorów, kontrolerów, menedżerów ryzyka oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem w organizacji. Będzie również wsparciem dla kadry zarządzającej.

Adresaci Programu

Kierunek przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia audytów śledczych, w szczególności pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo tym obszarem audytu w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. Kierunek pomocny również dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner).

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Audyt Śledczy

składa się z następujących modułów

 • Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii. Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów „antyfraudowych” Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej
 • Sprawca przestępstwa gospodarczego. Psychologia oszustw
 • Informacja w procesie audytu śledczego
 • Analiza informacji – przebieg procesu, zasady, produkty
 • Pozyskiwanie informacji – prowadzenie wywiadu metodą FBI
 • Analiza śledcza – nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego
 • Audyt śledczy – modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach
 • Audyt śledczy w praktyce

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:
1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
2. Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.
4. Bezterminowe, bezpłatne wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem, po dokonaniu wpisu na Krajową Listę patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW.

 

 

Informacje merytoryczne www.pikw.pl
Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
Office: +48 22 654 10 44 Mobile: +48 695 761 711 E-mail: i.jablonski@pikw.pl

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez praktyków tego zawodu, byłych policjantów, psychologów policyjnych oraz doświadczonych analityków. Mają formę zarówno wykładów teoretycznych, jak i ćwiczeń warsztatowych, w czasie których pod okiem doświadczonych trenerów uczestnicy zajęć mogą wcielać się w autentyczne sytuacje, z którymi przyjdzie im się zetknąć w trakcie wykonywania obowiązków audytora śledczego. Poznają także podstawy prawne i metodologiczne prowadzenia audytów śledczych, elementy analityki śledczej, psychologii, kryminologii oraz szereg innych zagadnień wynikających z wiedzy, doświadczenia i wieloletniej praktyki wykładowców.

 

Pokaż sylwetki wykładowców

 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Audyt Śledczy

Kierunek realizowany we wspólpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).