Studia PodyplOmowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Przygotowanie uczestników, według standardów europejskich, do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do pracy w służbie BHP w aspekcie zaznajomienia z podstawami i metodami analizy i oceny ryzyka zawodowego, przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy a także ich eliminowania i zmniejszenia. Założeniem studiów jest, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Projekt kierowany jest do firm chcących wdrożyć systemy zarządzania wg norm OHSAS 18001, BS 8800 a także PN-N 18001. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie BHP daje uprawnienia do objęcia stanowisk od starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adresaci Programu

Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w służbach BHP, jak i osób pracujących w nich od wielu lat. Studia są skierowane do osób pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką BHP, prawa pracy i zasad ergonomii pracy. Szczególnie polecane są dla pracowników zajmujących się problematyką BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, przedstawicieli związków zawodowych oraz innych osób zainteresowanych prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze BHP np. działalnością szkoleniową, doradczą, ekspercką, audytorską, itp.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych uzyska zaawansowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, umożliwiającą bezpieczne planowanie i organizowanie robót budowlanych, identyfikację zagrożeń, a także skuteczne podejmowanie działań zapobiegawczych i minimalizowanie skutków ewentualnych wypadków w miejscu pracy zawodowej.

Celem studiów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach i zakładach pracy.
Studia podyplomowe “Bezpieczeństwo i higiena pracy” mają na celu właściwe przygotowanie słuchaczy do twórczej pracy zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach bhp. Program kształcenia opiera się na aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętnościach, które są niezbędne do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem pracy i dbania o zdrowie pracowników.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu BHP zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pomocy przedsiębiorstwom w przygotowaniu się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP. W ten sposób studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Bezpieczeństwo i higiena pracy

składa się z następujących modułów

 • Prawna ochrona pracy
 • Fizjologia pracy
 • Psychologia pracy
 • Socjologia pracy
 • Ergonomia
 • Ocena ryzyka zawodowego i zarządzanie bhp
 • Zagrożenia urazowe – mechaniczne, elektryczne w tym elektryczność statyczna i pola elektromagnetyczne
 • Zagrożenia chemiczne, fizyczne i biologiczne w środowisku pracy
 • Zasady stosowania ochron indywidualnych
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ich dokumentowanie
 • Ekonomiczne i społeczne aspekty bhp
 • Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa
 • Zasady ratownictwa medycznego
 • Popularyzacja bhp oraz organizacja i metody szkolenia
 • Ochrona środowiska naturalnego, w tym poważne awarie przemysłowe

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).