Studia PodyplOmowe

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Absolwent studiów podyplomowych uzyska uporządkowaną wiedzę i znajomość korzystania z przepisów dotyczących zarządzania drogami i ruchem drogowym, nabędzie umiejętności do przygotowania podręcznych opracowań na temat aktualnego stanu dróg, potrzeb remontowych i utrzymaniowych, potrzeb związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

bezpieczeństwo ruchu drogowego

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie od podstaw lub pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego:
– zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie funkcjonowania służb mundurowych Policji/Państwowej Straży Pożarnej/Straży Miejskiej Inspekcji Transportu Drogowego,
– metod poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– praktycznej interpretacji przepisów prawnych i normatywów technicznych związanych z zarządzaniem drogami,
– zarządzania ruchem drogowym, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników,
– uwrażliwienia słuchaczy na bezpieczeństwo użytkowników dróg na wszystkich etapach zarządzania drogami: planowanie dróg, realizacja, eksploatacja, przeglądy okresowe i utrzymanie dróg,
– współpracy między zarządcami dróg różnych kategorii oraz organem zarządzającym ruchem na drogach danej kategorii.

Adresaci Programu

Zakres tematyczny: zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, organizacja ruchu drogowego, analiza ogólna i szczegółowa bezpieczeństwa ruchu drogowego, cele i zastosowanie baz danych, psychologiczne aspekty zachowań w ruchu drogowym, prawo ruchu drogowego, kontrola ruchu drogowego, organizacje pozarządowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przyczyny I skutki oraz społeczne koszty wypadków drogowych, podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych, medyczne skutki wypadków drogowych, pierwsza pomoc przedmedyczna, system szkolenia I egzaminowania kandydatów na kierowców, telemetryka, systemy bezpieczeństwa we współczesnych pojazdach.

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów wyższych uczelni wszystkich kierunków (szczególnie: bezpieczeństwa narodowego, administracji, zarządzania, informatyki).

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

składa się z następujących modułów

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, w ramach których weryfikowane będą efekty uczenia się za pomocą zaliczeń/egzaminów pisemnych w formie zadań otwartych lub testów. Podstawą zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich wyżej wymienionych form oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego.

1. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym Analiza, główne przyczyny
2. Wypadki drogowe – przyczyny, skutki, profilaktyka
3. Organizacja ruchu drogowego
4. Organizacje pozarządowe działające na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym
5. Psychologiczne aspekty zachowań w ruchu drogowym
6. Prawo ruchu drogowego
7. Kontrola ruchu drogowego
8. Systemy bezpieczeństwa we współczesnych samochodach
9. Technika kierowania pojazdami
10. Odpowiedzialność karna za wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym
11. Skutki medyczne wypadków drogowych
12. Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych
13. Wykorzystanie systemów telemetrycznych dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
14. Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców
15. Pierwsza pomoc przedmedyczna

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • 2 zdjęcia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).