Studia PodyplOmowe

Budowanie kompetencji menedżerskich

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Program opiera się na doświadczeniach ekspertów biznesu i zarządzania w Polsce. Bazą dla programu są badania wielu podmiotów gospodarczych, ich struktur i możliwości budowania kariery. W programie wykorzystano jeden z modeli firmy doradczej Tarka Executive’s sprawdzony badaniami w strukturach biznesowych. Model ten obejmuje trzy obszary, których rozwój tworzy podstawę do sukcesu życiowego i efektywnego budowania kariery. Te obszary to bogactwo-siła-wartość (wealth-strength-worth™).

Wieloletnie obserwacje i badania ludzi sukcesu i karier w organizacji pokazuje, że odpowiedni rozwój w tych trzech obszarach daje największe szanse awansu życiowego i rozwoju kariery na poziomie zarządzającym, tak w życiu jak i w biznesie. W każdym z obszarów uczestnicy uczą się najważniejszych elementów korzystnych dla rozwoju własnego oraz korzystnych dla organizacji. W ten sposób zbudowany jest również program, gdzie w każdym z obszarów uwzględnione są tematy „JA” i „FIRMA” , które to nie zawsze idą w parze w budowaniu kariery (co również jest pokazane).

Zajęcia mają formę warsztatów wspartych niezbędną teorią. Praktyczne ćwiczenia dają możliwość efektywnego wykorzystania własnego potencjału oraz uczenia się podczas pracy i wykonywania zadań.

Dzięki kompleksowym analizom talentów i umiejętności własnych jak również dopasowania do potrzeb organizacji i przełożonych, kierunek stanowi doskonałe narzędzie do bardzo efektywnego pozycjonowania się na rynku pracy.

Adresaci Programu

Przeznaczone dla osób gotowych do rozwoju i świadomego budowania swojej kariery biznesowej i życiowej na poziomie Dyrektorskim. Odzwierciedla praktyczne elementy awansu i rozwoju w organizacjach. Zbudowany jest w oparciu o praktyczne doświadczenia i badania, stworzony dla osób, które chcą wykorzystać swój potencjał do rzeczywistego rozwoju swojej kariery w biznesie. W wielu miejscach wskazywane są elementy, niezbędne do budowania kariery, a często pomijane w literaturze i szkoleniach (lub też trzeba się ich domyślać). Daje możliwość rozszerzenia wiedzy i praktycznych umiejętności w budowaniu własnej kariery. Wykorzystuje doświadczeniach ekspertów biznesu i zarządzania w Polsce.
Bazą dla programu są badania wielu podmiotów gospodarczych, ich struktur i możliwości budowania kariery.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Budowanie kompetencji menedżerskich

składa się z następujących modułów

Bogactwo osobiste i bogactw  organizacji

 • Kontrola własnych zachowań i zasobów finansowych – 16 godz.
 • Tworzenie i wdrażanie długoterminowej wizji życia zawodowego – 16 godz.
 • Determinacja w działaniu i zaangażowanie ludzi dla organizacji – 16 godz.
 • Budowanie wartości przedsiębiorstwa – analiza finansowa i decyzję inwestycyjne – 16 godz.

 

Siła osobista i siła organizacji

 • Wizerunek i zarządzanie statusem w interakcjach z ludźmi – 16 godz.
 • Analiza struktur nieformalnych i budowanie relacji w biznesie – 16 godz.
 • Budowanie siły marki i wizerunku firmy – 16 godz.
 • Odkrywanie nowych rynków i nisz dla organizacji – 16 godz.

 

Wartość osobista i wartość pracowników dla organizacji

 • Efektywność w biznesie vs samoświadomość własnych talentów i deficytów – 16 godz.
 • Talenty innych i ich użycie do efektywnej realizacji zadań biznesowych – 16 godz.
 • Komunikacja i zarządzanie silniejszymi od nas – 16 godz.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Budowanie kompetencji menedżerskich

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).