Studia PodyplOmowe

Doradztwo i mentoring międzykulturowy

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Kompetencje międzykulturowe są dzisiaj kluczowe jeśli uwzględnimy fakt, że coraz częściej musimy zarządzać komunikacją pomiędzy pracownikami z różnych obszarów kulturowych i doradzać tym, którzy poszukują pracy lub chcą rozpocząć działalność gospodarczą z wizją jej rozwoju poza Polską. Pozwalają one na sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym, a przede wszystkim są podstawą podczas spotkań zawodowych z cudzoziemcami. Ponadto dynamika współczesnego rynku pracy przekłada się na potrzeby korzystania z usług profesjonalnie przygotowanych doradców zawodowych, coachów i mentorów biznesowych. Zaproponowany program studiów jest praktyczny i ma innowacyjny charakter ze względu na komponent międzykulturowy połączony z coachingiem i mentoringiem biznesowym.

Adresaci Programu

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli doradcy zawodowego, coacha kariery, mentora biznesowego i organizacyjnego oraz specjalisty kierującego rozwojem pracowników. Uczestnicy studiów otrzymają specjalistyczną wiedzę z czterech obszarów: zarządzania komunikacją międzykulturową, doradztwa zawodowego, job coachingu oraz mentoringu biznesowego.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest dalsze wsparcie absolwentów w postaci sesji mentoringowych  i coachingowych  odbywających się po zakończeniu toku studiów mających na celu utrwalenie zdobytych kompetencji, szczególnie tych z zakresu komunikacji doradczej w środowisku międzynarodowym (dla osób chętnych).

Kolejnym narzędziem edukacyjnym, niespotykanym na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego, jest przygotowany na koniec 1 semestru panel praktyków będący symulacją najlepszych rozwiązań mających zastosowanie podczas rozmowy doradczej.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Doradztwo i mentoring międzykulturowy

składa się z następujących modułów

 • Psychologia komunikacji
 • Psychologia pracy
 • Komunikowanie międzykulturowe w praktyce doradczej
 • Instytucje rynku pracy w Polsce i Europie
 • Prawo pracy
 • Prawne aspekty doradztwa zawodowego dla obcokrajowców
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego
 • Metody poradnictwa indywidualnego i
 • Biznesplan i modele biznesowe
 • Coaching i mentoring biznesowy – metody i narzędzia
 • Rozmowa doradcza – panel praktyków na zakończenie semestru
 • Zarządzanie zmianą i rozwój kariery własnej doradcy
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych – metody i narzędzia w pracy doradcy
 • Poradnictwo zawodowe dla obcokrajowców
 • Budowanie ścieżek kariery
 • Job coaching – metody i techniki
 • Psychometria dla doradców
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Kierowanie karierą obcokrajowca
 • Metody rekrutacji i selekcji pracowników
 • Trening komunikacji i autoprezentacji
 • Mentoring i coaching poszkoleniowy

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Doradztwo i mentoring międzykulturowy

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).