Studia PodyplOmowe

Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Celem studiów jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy specjalistycznej, kształtowanie umiejętności organizatorskich oraz cech osobowych niezbędnych do pracy w Służbie Dyplomatycznej, a także zatrudnionych w administracji publicznej, rządowej, zespolonej, oraz szeregu instytucji ogólnokrajowych, terenowych, realizujących zadania publiczne na rzecz podmiotów indywidualnych i prawnych

Ponadto, w ramach studiów, słuchacze powinni uaktualnić swoją wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa dyplomatycznego i konsularnego, strategii bezpieczeństwa państwa oraz węzłowych zagadnień dotyczących pokoju i rozbrojenia. W wyniku opanowania treści programowych przedmiotu słuchacz powinien:

 • zapoznać się z zasadami etykiety jako zbioru norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre) obowiązujących w określonej grupie społecznej lub środowisku (np. etykieta dworska – ceremoniał dworski, jakie gafy najczęściej popełniamy i jak ich uniknąć?);
 • przyswoić elementarne zasady wystąpień publicznych i budowania prezentacji;
 • zapoznać się z zasadami protokołu dyplomatycznego i przyswojenie tych zasad;
 • umieć zastosować w praktyce zasady etykiety i protokołu dyplomatycznego;
 • poznać zasady dotyczące przyjmowania delegacji zagranicznych;
 • zapoznać się z zasadami organizacji i przebiegu obchodów święta państwowego.

Adresaci Programu

Podyplomowe Studia Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka kierowane są do pracowników oraz kandydatów przewidywanych do pracy na stanowiskach służbowych w kraju i w polskich placówkach zagranicznych (misjach), a także osób zatrudnionych w administracji publicznej (rządowej, zespolonej), szkolnictwie średnim i wyższym oraz szeregu instytucji ogólnokrajowych, realizujących zadania publiczne na rzecz indywidualnych obywateli i podmiotów zbiorowych.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.

składa się z następujących modułów

1. II Rzeczypospolita Polska na emigracji.
Ostatni Prezydent II RP.
2. Test dla słuchaczy Studiów podyplomowych
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny.
3. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
4. Dyplomacja kulturalna
5. Dyplomacja wielostronna
6. Organizacja i funkcjonowanie ONZ
7. Organizacja i funkcjonowanie polskich placówek zagranicznych
8. Relacje partnerskie w środowisku międzynarodowym
9. Retoryka
10. Historia stosunków międzynarodowych
11. Historia dyplomacji
12. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
13. Zasady kontaktów z mediami
14. Sztuka występowania publicznego i budowa prezentacji
15. Etykieta
16. Organizacja i formy przyjęć dyplomatycznych
17. Relacje partnerskie w środowisku międzynarodowym
18. Dyplomacja nowoczesna
19. Dyplomacja wojskowa
20. Finansowanie działalności międzynarodowej
21. Bezpieczeństwo w środowisku pracy
21. Zarządzanie zasobami ludzkimi
22. Międzynarodowe prawo publiczne

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).