Studia PodyplOmowe

Emisja głosu

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Celem studiów jest nabycie umiejętności z zakresu prawidłowej emisji głosu:
• praktyczne przygotowanie do pracy głosem, poprawa nośności wydobywanego dźwięku, odnalezienie optymalnej średnicy głosu, dbanie o prawidłową dykcję i intonację,
• zapoznanie się z technikami wykorzystywanymi w emisji głosu z uwzględnieniem metod ruchowych (m.in. technika Alexandra),
• wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny głosu,
• przygotowanie do wystąpień publicznych (sposoby radzenia sobie ze stresem, kreowanie wizerunku, psychologia kontaktu).

Adresaci Programu

Studia Podyplomowe z Emisji Głosu skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy na co dzień wykorzystują swój głos jako narzędzie pracy (m.in. menedżerów, dziennikarzy, nauczycieli, trenerów, prawników, polityków, konferansjerów).

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Emisja głosu

składa się z następujących modułów

 • Podstawy emisji głosu z autokorekcją
 • Wystąpienia publiczne
 • Podstawy wymowy scenicznej i ćwiczenia dykcji
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii narządu głosu
 • Interpretacja tekstu
 • Relaksacja
 • Higiena głosu
 • Kultura żywego słowa
 • Praca z ciałem
 • Komunikacja interpersonalna z psychologią kontaktu
 • Podstawy retoryki i stylistyki

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Emisja głosu

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).