W dniu 17.07.2024 r. - 31.07.2024 r. biuro CKU MANS będzie nieczynne

Studia PodyplOmowe

Master of Business Administration (MBA) – Menedżer ESG

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

W styczniu 2023 r. weszła w życie dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju – CSRD. Dyrektywa znacznie zwiększa obowiązki w dziedzinie raportowania pozafinansowego i ESG, które opierać się będą na nowych jednolitych standardach ESRS.

Wprowadzone przepisy wytworzyły istotną lukę kompetencyjna w krajowym środowisku biznesowym. Nowe regulacje obejmą kilka tysięcy firm, które zabiegać będą o specjalistów w tej dziedzinie.

Proponowane studia są odpowiedzią na powstające zapotrzebowanie.

Dla osób pretendujących do stanowisk kierowniczych, funkcji w zarządach i radach nadzorczych propozycja MBA w ESG jest szansą na uzyskanie potrzebnych uprawnień i zdobycie kwalifikacji  w dziedzinie, która w sposób nieunikniony będzie obecna w polskiej gospodarce.

Cel studiów

Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom problematyki ESG, poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia wpływu zrównoważonego rozwoju na wyniki przedsiębiorstwa. Treści, które będą przekazywane poruszają zarówno aspekty prawne, zarządzania strategicznego i zarządzania ryzykiem, odpowiedzialnego menedżera oraz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

Zajęcia na studiach MBA Menedżer ESG mają formę warsztatów wspartych wiedzą doświadczonych praktyków, wybitnych specjalistów i nauczycieli akademickich. Praktyczne ćwiczenia dają możliwość efektywnego wykorzystania własnego potencjału, budują umiejętność pracy w zespole, pozwalają na rozwijanie działalności dzięki wymianie dobrych praktyk.

Adresaci Programu

Absolwenci uzyskają:

 • wiedzę o kryteriach łączenia ESG z każdym poziomem podejmowania decyzji
 • umiejętność analizy informacji i trafność wyborów inwestycyjnych
 • niepowtarzalne postrzeganie ESG jako możliwość tworzenia i przechwytywania wartości
 • skuteczne sposoby angażowania kluczowych interesariuszy dla osiągania celów ESG
 • kanały budowy relacji z najlepszymi ekspertami w kraju oraz dostęp do opinii KOL

Warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie pracy zaliczeniowej (raportu) oraz jej obrona.

Sylwetka Absolwenta

Studia MBA Menedżer ESG skierowane są przede wszystkim do:

 • kadry kierowniczej, dyrektorów, menedżerów, przedsiębiorców,
 • osób pretendujących od objęcia stanowisk kierowniczych, funkcji w zarządach i radach nadzorczych,
 • osób planujących otwarcie własnej działalności – konsultingu ESG,
 • osób zainteresowanych tematyką zintegrowanego ESG w kontekście własnego rozwoju w nowych obszarach biznesowych.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

60

Liczba godzin

200h

Lokalizacja

Warszawa

Program
Master of Business Administration (MBA) – Menedżer ESG

składa się z następujących modułów

Moduł 1 Czym jest ESG? Informacje podstawowe

 • Ewolucja w zrównoważonym rozwoju (od CSR do ESG)
 • Regulacje prawne ESG (krajowe i międzynarodowe)
 • Cele i założenia ESG
 • Obszary ESG w Unii Europejskiej

 

Moduł 2 Przedsiębiorstwo a ESG

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą
 • Wpływ ESG na tworzenie modeli biznesowych
 • Zmiana paradygmatu z akcjonariuszy na interesariuszy
 • Determinanty branżowe decyzji adaptacyjnych

 

Moduł 3 Zdrowotna odpowiedzialność biznesu

 • ESHG – Environment / Social / Health / Governance
 • Medycyna i ESG – świadomość zdrowotna w ESG
 • Zasoby wiedzy Post-Covid w strategiach ESG
 • Health Building (standardy ESG w budynkach)

Moduł 4 Ocena efektywności ESG

 • Zasada podwójnej istotności
 • Parametry oceny działań ESG
 • Kontrola i audyt (gromadzenie informacji)
 • Ratingi ESG

 

Moduł 5 Raportowanie ESG

 • Przygotowanie raportu – aspekty prawne i techniczne, znaczenie raportu
 • Raportowanie w praktyce – wizyty studyjne
 • Ocena firmowych raportów ESG – debata
 • Seminarium

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Master of Business Administration (MBA) – Menedżer ESG

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).