Jesteśmy Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych w Warszawie

Szanowny Państwo,

W 2022 r. zdecydowaliśmy, że MANS w Warszawie jako globalna marka edukacyjna będzie funkcjonowała z nową nazwą — Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie. To element naszej strategii i jednocześnie bardzo ważny moment w historii MANS w Warszawie. Uczelnia utrzymuje swoją pozycję w rankingu „Perspektyw” oraz dziennika „Rzeczpospolita” wśród 20 najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Tym samym jest w gronie uczelni akademickich, które mają ugruntowaną pozycję na rynku edukacji szkół wyższych i z sukcesem funkcjonuje już od ponad 27 lat.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki (DSW-WNN.8014.259.2021.KT.4) MANS w Warszawie zmienia nazwę na: „Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie”.

Zmiana nazwy na Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie (MANS) to złożony proces, który obejmuje wiele różnych obszarów. Dziś z całą pewnością możemy powiedzieć, że zakończył się on dla nas sukcesem. Potwierdzają to zarówno duże zainteresowanie kandydatów na studia z Polski i z zagranicy, wysoki poziom rozpoznawalności marki, jak i rosnące wyniki rankingów oraz uznanie instytucji międzynarodowych, między innymi the Academic Union, Oxford i the Business Graduates Association. Żadna ze składowych tego sukcesu nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne zaangażowanie i wkład w przygotowania pracowników MANS w Warszawie. Poprzez zmianę nazwy z sukcesem zamknęliśmy kolejny etap zaznaczania naszej obecności na polskim rynku edukacyjnym i z wielkim entuzjazmem wyruszamy dalej. Chcemy trwale zapisać się w percepcji naszych studentów i kontrahentów oraz sukcesywnie budować siłę naszej marki.

MANS w Warszawie po zmianie nazwy i logo będzie kontynuować różnorodną ofertę edukacyjną, podnosząc jednocześnie standardy swojego funkcjonowania. Łączą nas wartości, jakie niosą za sobą nauka, a także spójna wizja modelu kształcenia.

Koncepcja zmiany logo bazuje na dotychczasowych elementach grafiki jak układ kołowy oraz symbolika orła, która została wzmocniona. Symbolicznie zasugerowano gotowość do otwarcia się na nowe doświadczenia, podążania w nieznanych dotąd kierunkach i eksplorowania nieodkrytych obszarów. Rebranding objął także znaki identyfikujące wszystkie 11 kierunków studiów, studia podyplomowe i MBA.

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł