Kadra

dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. PG

Łukasz Sienkiewicz

Chairman of the Board of the Institute for Labour Market Analyses, and one of its founders. Graduated from the Warsaw School of Economics, where he also obtained his Ph.D. in the field of management science and habilitated doctorate in the field of social sciences. Currently works as an Associate Professor at the Department of Entrepreneurship of the Faculty of Management and Economics at Gdansk University Technology. He also coordinates the Centre for Technological, Economic and Social Transformation (C-TEST) at the Faculty.

For over 20 years now he works as a research professional, leading and taking part in scientific, as well as business focused research. He specializes in the issues of human capital management and labour market transformation, especially in the field of: algorithmic human resource management, human capital measurement, labour market analytics, conditions and consequences of digitization and automation on the labour market. Author and co-author of over 90 peer-reviewed scientific publications and about 100 expert opinions for international organizations (European Commission, ETF, CEDEFOP, Eurofound, Inter-American Development Bank) and business practice. Served as expert for national governmental bodies in Poland and abroad, as well as regional authorities.

His mother tongue is Polish, but he is fluent in English and has a working knowledge of German.

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).