W dniu 17.07.2024 r. - 31.07.2024 r. biuro CKU MANS będzie nieczynne

Pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej, zatrudniony w Katedrze Ekonomiki
i Zarządzania w Przemyśle.

W zakresie działalności naukowo-badawczej jest autorem ponad 100 publikacji m.in. wydawnictw książkowych, artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz referatów konferencyjnych. Dorobek publikacyjny koncentruje się głównie wokół czterech nurtów związanych z zarządzaniem finansami, controllingiem przedsiębiorstw, finansowaniem działalności, budowaniem wartości przedsiębiorstw.

W zakresie działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia na studiach magisterskich oraz podyplomowych z problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw i controllingu. Był  kierownikiem studiów podyplomowych „Zarządzanie produkcją”, „Zarządzanie międzynarodowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi”, „Analityka finansowa i controlling procesów przemysłowych”, „Kreowanie wartości przedsiębiorstwa”.

W działalności praktycznej jest konsultantem i autorem ekspertyzy oraz opracowań na rzecz przedsiębiorstw funkcjonujących w szeroko rozumianej branży paliwowo – energetycznej oraz nieenergetycznych surowców mineralnych.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw jest doradcą zarządów w zakresie zarządzania i finansów menadżerskich oraz controllingu.

Posiada uprawnienia samodzielnego i głównego księgowego.

W latach 2016-2022 był Prodziekanem ds. Nauki i Finansów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie. Obecnie jest pełnomocnikiem Dyrektora Centrum Energetyki AGH w Krakowie.

Od 2019 r. jest członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).