Dr hab. inż. Robert Kuceba Prof. PCz, jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Częstochowskiej. Obecnie jest Zastępcą Kierownika Katedry Informatycznych Systemów Zarządzania. W kadencji 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Zarządzania PCz. Od 2013 do 2022 roku był Prezesem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Zarządzania – Oddział Częstochowa oraz Członkiem Zarządu Głównego TNOiK w Warszawie.  Obecnie jest członkiem prezydium tego Towarzystwa w Warszawie. Dr hab. inż. Robert Kuceba Prof. PCz był członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Kierownik naukowy/Koordynator merytoryczny/Ekspert w projekcie „Zanim smog nas udusi”, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kierownik naukowy/Koordynator merytoryczny/Ekspert w projekcie „Sieć dostawców usług na rzecz ekoinnowacji w MŚP produkcyjnych – ECOLABNET”, finansowanym przez Interreg Baltic Sea Region (Projekt #R077 ECOLABNET of Interreg Baltic Sea Region). Kierownik projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” (2019-2023), finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Autor ponad 200 prac naukowych
z zakresu m.in.: Systemy Informatyczne Zarządzania, zarządzanie wiedzą, sztuczna inteligencja, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna, Smart Grid, prosumencka energetyka rozproszona, mikro- i mini- instalacje (w tym OZE), wirtualne elektrownie. Wyniki badań prezentowane były, m.in. w : USA, Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Argentynie, Australii, Singapurze, Japonii, Chinach, Panamie a także w krajach europejskich. Dr hab. inż. Robert Kuceba Prof. PCz jest członkiem zespołu redakcyjnego w ogólnopolskim czasopiśmie naukowym „Przegląd Organizacji”.

 

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).