W dniu 17.07.2024 r. - 31.07.2024 r. biuro CKU MANS będzie nieczynne

Radca prawny dr Małgorzata Dobrzyńska – Dąbska specjalizuje się w zagadnieniach prawa energetycznego, pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz projektów inwestycyjnych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą funduszy UE. Biegle posługuje się językami angielskim i niemieckim.

Prowadzi kancelarię specjalizującą się w zagadnieniach prawa energetycznego, zamówień publicznych i pomocy publicznej. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych w sprawach dotyczących infrastruktury przesyłowej, pomocy publicznej w energetyce, odnawialnych źródeł energii, taryfowania i koncesjonowania oraz umów energetycznych. Współpracuje z największymi podmiotami branży energetycznej w kraju i na świecie, w sektorze energii elektrycznej, gazu, ciepła oraz odnawialnych źródeł energii..

Świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie umów inwestycyjnych, zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Opracowuje pod kątem prawnym oraz pomocowo-publicznym studia wykonalności projektów unijnych oraz jest autorką licznych opinii prawnych dotyczących pomocy publicznej. Reprezentuje przedsiębiorstwa w sprawach o zawarcie umowy o udzielenie dofinansowań unijnych, o zwrot dotacji, o nałożenie korekt finansowych oraz „wyłudzenie dotacji”.

Jest uznanym trenerem i wykładowcą renomowanych warszawski uczelni wyższych. Jest ponadto autorką szeregu publikacji w prasie branżowej i fachowej.

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).