W dniu 17.07.2024 r. - 31.07.2024 r. biuro CKU MANS będzie nieczynne

Ekspert ds. ESG i zrównoważonego rozwoju. Tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu zajmuje się od 2013 r. Doświadczenie zdobywała w Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie zajmowała stanowisko Eksperta w Biurze Analiz Strategicznych, pełniła rolę Koordynatora ds. CSR i była odpowiedzialna za strategię CSR oraz raportowanie z tego zakresu; a także w Totalizatorze Sportowym, gdzie również zajmowała się tematyką zrównoważonego rozwoju i była odpowiedzialna za raportowanie z tego zakresu. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju w Pekao TFI i jest odpowiedzialna za analizę podmiotów pod kątem czynników ESG, wdrażanie wytycznych Rozporządzenia SFDR oraz Taksonomii, a także strategię ESG.

Z wykształcenia tłumacz przysięgły języka angielskiego. Absolwentka Katedry Języków Specjalistycznych na UW. Ukończyła także studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego – „CSR. Strategia odpowiedzialnego Biznesu” oraz uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu społecznej odpowiedzialności i ESG.

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).