Doktor habilitowany w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych z wieloletnim doświadczeniem w pracy naukowo-badawczej oraz rozwojowej, szczególnie w dziedzinie mechaniki płynów. Umiejętnie zarządza przedsięwzięciami B+R, uczestniczy w projektach grantowych zorientowanych na innowacje technologiczne. Umiejętność analitycznego myślenia oraz koordynowanie przedsięwzięć o wysokim stopniu złożoności, pozwalających rozwiązywać problemy w ramach powierzonych zadań w obszarach: gazoprzepuszczalności; porowatości; anizotropii; produkcji: biogazu, biowodoru; niekonwencjonalnej konwersji węgla.

Od listopada 2022 r. Profesor Instytut Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach.

W 2022 r. nagrodzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie za 2021 r.- nagroda przyznana w ramach pracy zespołowej, Zakład Technologiczny, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Państwowy Instytut Badawczyw Falentach – za opracowanie wdrożonego do praktyki rolniczej tematu: „Prosumencka mobilna mikrobiogazownia (instalacja dla produkcji biogazu rolniczego przy zastosowaniu gnojowicy świńskiej) na potrzeby gospodarstwa rolnego”.

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w wyniku postępowania habilitacyjnego dot. osiągnięcia naukowego pt. Gazoprzepuszczalność złoża szkieletowego w aspekcie oceny hydrodynamiki przepływu płynów na Politechnice Wrocławskiej, 2022.

Wdrożenie instalacji oraz technologii do produkcji biogazu zrealizowanej w ramach projektu o akr. BIOGAS&EE współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), 2019, obecnie okres trwałości projektu.

Nagrodzony Statuetką Zielonego Feniksa A.D. 2018 za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki – nagroda przyznana w ramach pracy zespołowej Zakład Odnawialnych Źródeł Energii, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach – za opracowanie i wdrożenie: „Model monosubstratowego, przepływowego reaktora biogazowego”.

Finalista konkursu „START START-UP” w partnerstwie z VENTURE Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (działającym w ramach: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.) oraz Controlingonline Sp. z o. o. Cel konkursu: Identyfikacja i przygotowanie innowacyjnych pomysłów biznesowych w ramach Business Model Canvas, 2016.

Uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych w wyniku obrony dysertacji pt. Hydrodynamika przepływu gazu przez złoża porowate złożonej na Politechnice Opolskiej, 2015.

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).