Dr inż. Aleksandra Koszarek–Cyra – adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, inżynier w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji. W swoich badaniach łączy wiedzę środowiskową i ekonomiczną. Obecnie jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego oraz gospodarki przestrzennej. Autorka wielu publikacji obejmujących ww. zakres.