dr inż. Dariusz Dudek – absolwent specjalności Informatyka w Elektroenegetyce na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej oraz studiów z zakresu organizacji i zarządzania w Europejskim Centrum Kształcenia w Warszawie. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Długoletni wykładowca, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Krąg jego zainteresowań naukowo-badawczych dotyczy zagadnień wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych w organizacjach w obszarze ekoinnowacji, zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej edukacji. Autor i współautor blisko 80 prac naukowych oraz opracowań badawczych z tego zakresu. Uczestnik i trener w krajowych oraz międzynarodowych projektach naukowo-badawczych (ekoinnowacje, zrównoważony rozwój, technologie ICT),  doradczych (usprawnianie procesów biznesowych) i szkoleniowych (implementacja technologii informacyjno-komunikacyjnych), m. in. „Zanim smog nas udusi”, „Sieć dostawców usług na rzecz ekoinnowacji w MŚP produkcyjnych – ECOLABNET”, „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”, „PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji”. Koordynator ds. e-learningu na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.