dr inż. Dariusz Dudek – absolwent specjalności Informatyka w Elektroenegetyce na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej oraz studiów z zakresu organizacji i zarządzania w Europejskim Centrum Kształcenia w Warszawie. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Długoletni wykładowca, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Krąg jego zainteresowań naukowo-badawczych dotyczy zagadnień wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych w organizacjach w obszarze ekoinnowacji, zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej edukacji. Autor i współautor blisko 80 prac naukowych oraz opracowań badawczych z tego zakresu. Uczestnik i trener w krajowych oraz międzynarodowych projektach naukowo-badawczych (ekoinnowacje, zrównoważony rozwój, technologie ICT),  doradczych (usprawnianie procesów biznesowych) i szkoleniowych (implementacja technologii informacyjno-komunikacyjnych), m. in. „Zanim smog nas udusi”, „Sieć dostawców usług na rzecz ekoinnowacji w MŚP produkcyjnych – ECOLABNET”, „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”, „PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji”. Koordynator ds. e-learningu na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).