Dr inż. Łukasz Breńkacz pracuje w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Wykonuje projekty 3D maszyn wirnikowych oraz obliczenia dynamiczne i wytrzymałościowe. Interesuje się diagnostyką maszyn, używa metod numerycznych (Metody Elementów Skończonych) oraz prowadzi badania eksperymentalne. Pracuje nad problemami związanymi z dynamiką wirników i doborem łożysk do wysokoobrotowych turbin energetycznych. Badania te dotyczą łożysk hydrodynamicznych, gazowych, tocznych oraz foliowych. Jest rzeczoznawcą SIMP oraz autorem i współautorem kilku ekspertyz wykonanych dla przemysłu, oraz ponad 70 opracowań wewnętrznych. Jest również autorem około 70 publikacji naukowych (w tym dwóch książek) oraz dwóch patentów na wynalazek. Uczestniczył w 9 projektach badawczych, a w dwóch z nich jako kierownik. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://brenkacz.com/.

 

 

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).