Dr inż. Łukasz Breńkacz pracuje w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Wykonuje projekty 3D maszyn wirnikowych oraz obliczenia dynamiczne i wytrzymałościowe. Interesuje się diagnostyką maszyn, używa metod numerycznych (Metody Elementów Skończonych) oraz prowadzi badania eksperymentalne. Pracuje nad problemami związanymi z dynamiką wirników i doborem łożysk do wysokoobrotowych turbin energetycznych. Badania te dotyczą łożysk hydrodynamicznych, gazowych, tocznych oraz foliowych. Jest rzeczoznawcą SIMP oraz autorem i współautorem kilku ekspertyz wykonanych dla przemysłu, oraz ponad 70 opracowań wewnętrznych. Jest również autorem około 70 publikacji naukowych (w tym dwóch książek) oraz dwóch patentów na wynalazek. Uczestniczył w 9 projektach badawczych, a w dwóch z nich jako kierownik. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://brenkacz.com/.