Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika, adiunkt w Katedrze Zaawansowanych Technologii Energetycznych i Kierownik ds rozwoju na Wydziale Infrastruktury i Środowiska  Politechniki Częstochowskiej. Swoje główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na zagadnieniach techniczno-środowiskowych szeroko rozumianej energetyki. W szczególności głównymi obszarami zainteresowania są: poprawa efektywności wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu, m.in. poprzez zastosowanie odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego z zastosowaniem pomp ciepła i ziębiarek  oraz ograniczenie emisji CO2 z procesów technologicznych poprzez jego wychwyt metodami adsorpcyjnymi.

Pełnił funkcje kierownika i wykonawcy wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z dziedziny energetyki, wśród których do najważniejszych zaliczyć można Projekt Badawczy Zamawiany pt. „Opracowanie nowoczesnego systemu nadzorczo-doradczego turbin dużej mocy” oraz projekty w ramach Strategicznego Programu Badawczego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”: Zadanie nr 1 – “Opracowanie technologii dla wysokosprawnych “zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin” oraz Zadanie nr 2 – “Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2“. Aktywnie współpracuje z przemysłem szczególnie w zakresie odzysku ciepła niskotemperaturowego m.in. poprzez implementację technologii absorpcyjnych pomp ciepła. Jest autorem i współautorem szeregu opracowań i ekspertyz, a także wielu publikacji naukowych z zakresu szeroko rozumianej energetyki.