Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika, adiunkt w Katedrze Zaawansowanych Technologii Energetycznych i Kierownik ds rozwoju na Wydziale Infrastruktury i Środowiska  Politechniki Częstochowskiej. Swoje główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na zagadnieniach techniczno-środowiskowych szeroko rozumianej energetyki. W szczególności głównymi obszarami zainteresowania są: poprawa efektywności wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu, m.in. poprzez zastosowanie odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego z zastosowaniem pomp ciepła i ziębiarek  oraz ograniczenie emisji CO2 z procesów technologicznych poprzez jego wychwyt metodami adsorpcyjnymi.

Pełnił funkcje kierownika i wykonawcy wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z dziedziny energetyki, wśród których do najważniejszych zaliczyć można Projekt Badawczy Zamawiany pt. „Opracowanie nowoczesnego systemu nadzorczo-doradczego turbin dużej mocy” oraz projekty w ramach Strategicznego Programu Badawczego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”: Zadanie nr 1 – “Opracowanie technologii dla wysokosprawnych “zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin” oraz Zadanie nr 2 – “Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2“. Aktywnie współpracuje z przemysłem szczególnie w zakresie odzysku ciepła niskotemperaturowego m.in. poprzez implementację technologii absorpcyjnych pomp ciepła. Jest autorem i współautorem szeregu opracowań i ekspertyz, a także wielu publikacji naukowych z zakresu szeroko rozumianej energetyki.

 

 

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).