Mgr inż. Krzysztof Mik w 2018 r. ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku Energetyka i specjalności Zrównoważona Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. W latach 2016-2018 pracował w firmach z branży fotowoltaicznej. Najpierw jako projektant oraz inspektor instalacji fotowoltaicznych w firmie PV Lab Sp. z o.o., a później jako specjalista ds. fotowoltaiki w firmie 3energy. Od 2018 do 2022 r. mgr inż. Mik był zatrudniony w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN na stanowisku specjalisty w ośrodku naukowym CB KEZO PAN, zajmując się szeroko pojętą energetyką słoneczną ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki. Równolegle pracował także dla firmy Xdisc S.A, pomagając jej we wprowadzaniu na rynek nowych modułów fotowoltaicznych. Obecnie realizuje doktorat wdrożeniowy w firmie Euros Energy, gdzie zajmuje się systemem PVT w ramach powstającej w Lidzbarku Warmińskim Ciepłowni Przyszłości. Od 2021 r. prowadzi szkolenia, w tym szkolenia na certyfikowanego instalatora UDT, w Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT Sytems w Gliwicach. Obszar jego zainteresowań obejmuje przede wszystkim fotowoltaikę w ujęciu makroskopowym, a w szczególności techniki wykrywania i identyfikacji różnego rodzaju wad i uszkodzeń modułów fotowoltaicznych.