Studia PodyplOmowe

Kontrola wewnętrzna i audyt

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w komórce kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzania kontroli zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz wykształconą najlepszą praktyką. Ukończenie studiów z zakresu audytu wewnętrznego umożliwi absolwentom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnej realizacji zadań związanych z funkcją audytu wewnętrznego oraz komórką kontroli wewnętrznej. Dzięki temu absolwenci będą przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego oraz kontrolera wewnętrznego.

Program studiów pozwoli na poznanie zasad i metodologii audytu wewnętrznego oraz nauczy technik kontroli wewnętrznej, co umożliwi przeprowadzanie kompleksowych analiz systemów zarządzania, w tym identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i słabości.

Absolwenci zostaną przygotowani do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolnych poprzez:

 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji,
 • kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli,
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

Adresaci Programu

Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym.

Od 1 stycznia 2010 roku audytorem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Kontrola wewnętrzna i audyt

składa się z następujących modułów

 • Wprowadzenie do tematyki kontroli
 • Rachunkowość finansowa
 • Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
 • Organizacja w organizacji. planowanie kontroli/audytu
 • Podstawy prawa podatkowego
 • Rachunkowość podatkowa
 • Metodyka przeprowadzania kontroli/audytu
 • Podstawy prawa spółek
 • Podstawy prawa zamówień publicznych
 • Metodyka doboru próby w kontroli i audycie
 • Kontrola Państwowa – rodzaje, zasady, metodyka
 • Kontrola finansowa
 • Kontrola systemów informatycznych
 • Warsztaty praktyczne

Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.


Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
2. Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego II Stopnia PIKW
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.
4. Bezterminowe, bezpłatne wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem, po dokonaniu wpisu na Krajową Listę patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW.

Informacje merytoryczne www.pikw.pl
Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW
Office: +48 22 654 10 44 Mobile: +48 695 761 711 E-mail: i.jablonski@pikw.pl

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Kontrola wewnętrzna i audyt

Kierunek realizowany we wspólpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).