Studia PodyplOmowe

Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej (Studia on-line)

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej. Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych.

Studia on-line

Cel studiów

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

Korzyści absolwenta

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

Adresaci Programu

Pracownicy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorzy wewnętrzni.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym i zdanym egzaminem końcowym Absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 2. Certyfikat Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej
 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów, Kontrolerów Wewnętrznych i Specjalizacji Pokrewnych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.

https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html

 1. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną specjalizacją.

Zgodnie z § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,165.html

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej (Studia on-line)

składa się z następujących modułów

 • Zarządzanie organizacją
 • Rachunkowość jednostki sektora finansów publicznych
 • Organizacja zarządzania, jakość zarządzania
 • Środowisko wewnętrzne
 • Zarządzanie ryzykiem organizacji
 • Czynności kontrolne
 • Zamówienia publiczne
 • Informacja i komunikacja
 • Monitoring
 • Mierniki w kontroli zarządczej
 • Egzamin końcowy

Wykładowcy

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie oceny systemów kontroli zarządczej, specjaliści od zarządzania ryzykiem oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej (Studia on-line)

Kierunek realizowany we wspólpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).