Studia PodyplOmowe

Menedżer sportu, organizator imprez sportowych

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Studia podyplomowe MENEDŻER SPORTU, ORGANIZATOR IMPREZ SPORTOWYCH to oferta skierowana do menedżerów sportu; sportowców; nauczycieli wychowania fizycznego; osób pracujących w organizacjach pożytku publicznego aktywnych w obszarze sportu i rekreacji; pracujących w klubach kultury, ośrodkach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych i innych instytucjach prowadzących zajęcia sportowe.

Adresaci Programu

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych

składa się z następujących modułów

Autorski program studiów przygotuje Absolwentów do pełnienia ról menedżerskich w organizacjach sportowych krajowych i międzynarodowych, pozwoli nabyć lub uzupełnić najnowszą wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami sportowymi, współpracy ze sponsorami.

Studia pozwolą na zdobycie przez Słuchaczy umiejętności komunikacji interpersonalnych, umiejętności budowania i rozwijania zespołów projektowych w organizacjach sportowych. Absolwenci uświadomią sobie potrzebę stałego rozwoju w zakresie zarządzania jednostkami sportowymi.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MENEDŻER SPORTU, ORGANIZATOR IMPREZ SPORTOWYCH.

Zakres tematyczny studiów

 • Psychologia sportu
 • Komunikacja menedżerska
 • Public Relations
 • Współpraca z mediami
 • Promocja zdrowia
 • Planowanie imprez masowych i zarządzanie ich organizacją
 • Aspekty prawne związane z organizowaniem imprez sportowych
 • Finansowanie, pozyskiwanie i rozliczanie imprez sportowych
 • Zarządzanie obiektami sportowymi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Praktyka – organizacja imprez sportowych

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Menedżer sportu, organizator imprez sportowych

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).