W dniu 17.07.2024 r. - 31.07.2024 r. biuro CKU MANS będzie nieczynne

Studia PodyplOmowe

Mindfulness w zarządzaniu i biznesie

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Kierowanie ludźmi to jedno z najtrudniejszych zadań jakie współczesne firmy stawiają dziś przed liderami. Wymaga to nie tylko dobrego wykształcenia i twardej wiedzy branżowej ale również pasji, koncentracji na tym co jest naprawdę ważne, podejmowania szybkich decyzji oraz umiejętności budowania empatycznych relacji.

Liderami można nazwać tylko tych, za którymi zespół sam chce podążać i ich naśladować. Bo liderzy to ludzie, którzy poprzez swoją postawę uruchamiają w podwładnych ich ogromny potencjał.

Budowanie autorytetu, szacunku czy pozycji lidera wymaga poznania samego siebie. Wymaga zdobycia umiejętności widzenia prawdy, tak by móc realnie ocenić swoje silne i słabe strony i na tej podstawie zbudować strategię własnego rozwoju. Tymczasem większość ludzi, którzy aspirują do zdobycia pozycji lidera nie potrafi tego dokonać, ponieważ ocenia samego siebie przez filtr własnej iluzji, tj. własnych wyobrażeń na temat tego kim jest. A błędna ocena samego siebie nieuchronnie musi prowadzić do stworzenia błędnej strategii własnego rozwoju.

Takie same zależności dotyczą rozwoju własnych pracowników. Jedynie dostrzegając ich prawdziwe cechy i potencjał lider może właściwie zmotywować podwładnych, wzbudzać ich pasję i zaangażowanie, przekonywać do osiągania rzeczy niemożliwych. Warunek jest jednak jeden. Lider musi umieć widzieć w nich to, co naprawdę jest ich potencjałem a nie to co chciałby w nich widzieć.

Adresaci Programu

Studia dedykowane są dla każdego kto jest lub chce być menadżerem bez względu na doświadczenie zawodowe czy specyfikę pracy. Stwarzają bowiem przestrzeń do rozbudzenia potencjału i kluczowych zdolności w zarządzaniu sobą i zarządzaniu ludźmi. Nie ma znaczenia czy uczestnik jest początkującym szefem czy ma za sobą 30 lat praktyki. Studia te są wyjątkowym czasem budowania prawdziwej skuteczności zarówno w życiu zawodowym jaki i osobistym. Pozwalają doświadczać, eksperymentować, uczyć się, obserwować, tworzyć i wprowadzać. Wszystko po to by pełniej, przyjemniej, skuteczniej i z lekkością realizować role i zadania, które na lider na siebie przyjmuje.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie

składa się z następujących modułów

 • zarządzanie stresem
 • zarządzanie zespołami
 • zarządzanie energią
 • świadomy lider- koncentracja, klarowność, kreatywność, współodczuwanie
 • mindful coaching
 • emocje w biznesie

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Mindfulness w zarządzaniu i biznesie

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).