W dniu 17.07.2024 r. - 31.07.2024 r. biuro CKU MANS będzie nieczynne

Studia PodyplOmowe

Neurologopedia

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Celem studiów jest:

 • nabycie kompetencji i uprawnień neurologopedy;
 • poszerzenie wiedzy i opanowania umiejętności z zakresu zaburzeń mowy o etiologii neurogennej, niezbędnej do prowadzenia samodzielnej praktyki w tym zakresie;
 • odbycie praktyki na oddziałach neonatologicznych i w specjalistycznych placówkach zdrowotnych oraz oświatowych.
psychologia kliniczna studia podyplomowe

Adresaci Programu

Na Studia Podyplomowe Neurologopedia są przyjmowane osoby posiadające dyplom ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub filologii polskiej o specjalności logopedycznej lub pedagogiki o specjalności logopedycznej.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Neurologopedia

składa się z następujących modułów

I semestr (150 h)

 • Choroby neurologiczne
 • Diagnostyka neurologopedyczna
 • Fizjoterapia w leczeniu zaburzeń mowy
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Współpraca neurologopedy z osobami wspierającymi terapię
 • Neurolingwistyka
 • Podstawy diagnozy neuropsychologicznej
 • Psycholingwistyka
 • Terapia neurologopedyczna dzieci z zespołami wad wrodzonych
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka wcześnie urodzonego
 • Wprowadzenie do neurologopedii
 • Metodologia pracy dyplomowej – studium przypadku
 • Praktyki z zakresu diagnozy i terapii neurologopedycznej

 

II semestr (140 h)

 • Afazja u dzieci i dorosłych – diagnoza i terapia neurologopedyczna
 • Autyzm i zespół Aspergera – diagnoza i terapia neurologopedyczna
 • Dysfagia
 • Dyzartrii u dzieci i dorosłych – diagnoza i terapia neurologopedyczna
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi – diagnoza i terapia neurologopedyczna
 • Jąkanie u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia neurologopedyczna
 • Schizofazja – diagnoza i terapia neurologopedyczna
 • Zaburzenia mowy u osób w podeszłym wieku (Gerontologopedia) – diagnoza i terapia neurologopedyczna
 • Metodologia pracy dyplomowej – studium przypadku
 • Praktyki z zakresu diagnozy i terapii neurologopedycznej

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Neurologopedia

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).