Studia PodyplOmowe

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą mają na celu przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych.

Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi.

 

Partnerem merytorycznym jest Placówka Doskonalenia Nauczycieli Akademia Edukacji

Cel studiów

Celem studiów jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do sprawnej, twórczej organizacji pracy i zarządzania szkołą lub inną placówką oświatową. Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w najnowszą wiedzę dotyczącą strategii skutecznego przywództwa, budowania partnerstwa w zespole i kultury organizacyjnej oraz przestrzeni uczenia się opartej o wspólne rozwiązywanie problemów. Słuchacze poznają podstawy coachingu w edukacji i sposoby zarządzania zmianą.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych (150 godzin) zakończone zaliczeniem pracy dyplomowej, która będzie przydatna w pracy na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Adresaci Programu

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) w szczególności do osób, które ubiegają się o objęcie stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej lub innych stanowisk kierowniczych w oświacie.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 semestry

Punkty ECTS

90

Liczba godzin

276h

+ praktyki zawodowe 150h

Lokalizacja

Warszawa

Program
Organizacja i Zarządzanie Oświatą

składa się z następujących modułów

 1. Rezylientne przywództwo – kompetencje współczesnego lidera
 2. Prawne aspekty zarządzania placówką oświatową
 3. Praktyczne zarządzanie placówką oświatową
 4. Przywództwo edukacyjne – dyrektor jako projektant, organizator, nauczyciel, innowator
 5. Dyrektor jako lider w środowisku
 6. Kadry i płace w oświacie

 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

Konto bankowe

PDN ADN Akademia Biznesu sp. z.o.o  54 1050 1025 1000 0090 8328 6212 Bank ING

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).