Studia PodyplOmowe

Psychodietetyka

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Psychodietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która łączy wiedzę z zakresu psychologii i dietetyki, mając na celu holistyczne podejście do zdrowia i odżywiania. Program studiów został tak skonstruowany aby dostarczyć słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu interakcji między psychologią a dietetyką, aby lepiej zrozumieć kompleksową naturę odżywiania i zdrowia psychicznego oraz zdobyć kompetencje do wspierania klientów w zmianie nawyków żywieniowych oraz rozwijać strategie motywacyjne i terapeutyczne
w obszarze odżywiania.

Studia podyplomowe z psychodietetyki mogą otworzyć wiele perspektyw zawodowych. Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy jako psychodietetycy, specjaliści ds. zdrowego odżywiania i psychologii żywienia, terapeuci odżywiania, eksperci ds. zdrowego stylu życia w instytucjach medycznych, poradniach dietetycznych. Będą mogli oferować indywidualne konsultacje, wspierać pacjentów w zmianie nawyków żywieniowych oraz rozwijać strategie motywacyjne i terapeutyczne w obszarze odżywiania.

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie i poszerzenie szerokiej teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z obszaru psychodietetyki oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania. Szczególny nacisk kładziony jest na holistyczne podejście i łączenie dietetyki z czynnikami natury psychologicznej, które wiążą się z kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych i umiejętności diagnozowania zaburzeń żywieniowych.

Adresaci Programu

Studia podyplomowe z psychodietetyki są przeznaczone dla osób zainteresowanych psychodietetyką; dietetyków, technologów żywności, doradców żywienia, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, pedagogów oraz trenerów personalnych, absolwentów studiów związanym z ochroną i promocją zdrowia, osób zajmujących się wczesną profilaktyką zaburzeń w sferze karmienia i odżywiania.

Sylwetka Absolwenta

Słuchacze podczas studiów:

 • poznają teoretyczne i praktyczne aspekty oraz metody wspomagania  zmian w obszarze psychodietetyki dla różnych grup zainteresowań, jak np. młodzież i dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży itp.;
 • zdobędą najnowszą wiedzę na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak na przykład: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania;
 • będą mieli okazję zapoznać się z bogatą wiedzą psychologiczną pozwalającą zrozumieć istotę problemów związanych z odżywianiem;
 • zdobędą praktyczne umiejętności do pracy nad zmianą nawyków żywieniowych z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania, otyłość, cukrzycę, choroby sercowo-naczyniowe i inne schorzenia;
 • posiądą umiejętności aby projektować interwencje psychologiczne w obszarze odżywiania;
 • rozwiną swój warsztat badawczy do prowadzenia eksploracji dotyczący psychologicznych i emocjonalnych czynników wpływających na zachowania żywieniowe;
 • zwiększą swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Psychodietetyka

składa się z następujących modułów

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Psychodietetyka

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).