Studia PodyplOmowe

Psycholog w szkole i przedszkolu

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Studia podyplomowe „Psycholog w szkole i przedszkolu” oferują program nastawiony na ugruntowanie i pogłębienie wiedzy o charakterze teoretycznym, poszerzonej o umiejętności praktyczne przekazywane podczas zajęć przez doświadczonych specjalistów pracujących na co dzień w placówkach edukacyjnych. Oferowane studia pozwolą ich uczestnikom na pogłębienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu psychologii rozwoju. Zwiększą praktyczne umiejętności w obszarze rozpoznawania i rozumienia podstawowych problemów natury rozwojowej występujących na różnych etapach rozwoju dziecka i adolescenta. Zapewnią wiedzę z obszaru diagnostyki i empirycznie udowodnionych metod pracy o charakterze wsparciowym. Pogłębią umiejętności uczestników w zakresie rozpoznawania zagrożeń natury społecznej i prowadzenia adekwatnych kampanii o charakterze prewencyjnym. Przyczynią się do rozwoju umiejętności niezbędnych do opracowywania opinii na temat funkcjonowania podopiecznych, przekazywania informacji w tym zakresie ich opiekunom oraz pracownikom placówki edukacyjnej. Oferowane studia umożliwią ponadto nabycie i ugruntowanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia rozmów i interwencji w stosunku do rodziców i opiekunów oraz wspieranie nauczycieli i innych specjalistów zatrudnionych w placówce podczas wykonywania ich zadań zawodowych. Pomogą ponadto w rozwijaniu umiejętności i kompetencji potrzebnych do prowadzenia efektywnych spotkań z rodzicami oraz organizowania szkoleń i warsztatów dla grona pedagogicznego placówek edukacyjnych.

Cel studiów

Dla osób pracujących jako psychologowie w placówkach edukacyjnych

Studia podyplomowe

Czas trwania: 2 semestry

Zjazdy: raz w miesiącu sobota-niedziela

 

„Jestem zaangażowanym, otwartym na świat, ludzi i wiedzę specjalistą, który chce jak najlepiej wspierać rozwój swoich podopiecznych, ich rodziców oraz innych specjalistów, z którymi współpracuje. Umiem adekwatnie do potrzeb rozpoznawać problemy moich podopiecznych i w odpowiedni sposób na nie zareagować. Chętnie podejmuję rozmowy z opiekunami dzieci, które są pod moją opieką, udzielam stosownych wskazówek i psychoedukuję. Jestem też osobą otwartą na potrzeby moich współpracowników, dla których służę wsparciem merytorycznym.” Taka wizja psychologa pracującego w systemie oświaty przyświeca oferowanemu kierunkowi studiów podyplomowych. W obliczu stale zmieniających się i rosnących wymagań stawianych psychologom pracującym w systemie edukacji niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji, weryfikowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych do efektywnego działania. Najważniejsze zaś, by odbywało się to w kontekście najnowszej, empirycznie udowodnionej wiedzy, która praktycznie z dnia na dzień może zostać wykorzystana i wdrożona w pracy.

Adresaci Programu

Kierunek dedykowany jest absolwentom psychologii pracującym w placówkach edukacyjnych i oświatowych, lub planującym rozpocząć w tych miejscach swoją ścieżkę kariery. Adresatami mogą być również osoby zainteresowane pogłębieniem aktualnej wiedzy z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą. Program dedykowany jest w szczególności specjalistom z dziedziny psychologii, którzy na co dzień budują i/lub aktualizują w placówkach edukacyjnych, z którymi współpracują swój zakres obowiązków w postaci praktycznych działań mających na celu wspieranie rozwoju podopiecznych. Uzasadnieniem potrzeby realizacji działań edukacyjnych w tym obszarze są stale narastające wyzwania związane z pracą z dziećmi i młodzieżą, wspieraniem ich rozwoju, identyfikowaniem sytuacji kryzysowych, udzielaniem pomocy i podejmowaniem działań prewencyjnych.

Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające:

 • dostrzeganie wczesnych symptomów trudności i problemów pojawiających się u ich podopiecznych,
 • diagnozowanie trudności o charakterze relacyjnym i wprowadzanie adekwatnych interwencji w tym obszarze,
 • wpływanie na kształtowanie dobrostanu psychicznego podopiecznych, w tym identyfikowanie czynników go obniżających i zapobieganie im,
 • przekonywanie współpracowników do wdrażania zmian nastawionych na poprawę funkcjonowania dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych,
 • wspieranie podopiecznych w sytuacjach o charakterze rozwojowym oraz w rozwiązywaniu problemów,
 • wykorzystywanie w praktyce narzędzi poznanych podczas zajęć,
 • budowanie własnego warsztatu pracy w oparciu o empirycznie udowodnione, skuteczne metody oddziaływania.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Psycholog w szkole i przedszkolu

składa się z następujących modułów

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Psycholog w szkole i przedszkolu

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).