STUDIA PODYPLOMOWE

Rynki energii

uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu

Międzynarodowi eksperci

Partnerzy

Dla kogo

Studia podyplomowe ,,Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu” dedykowane są dla wszystkich osób, które pragną zrozumieć mechanizm funkcjonowania poszczególnych rynków energii, zrozumieć uwarunkowania ich rozwoju, poznać interesariuszy rynków energii, a przede wszystkim dostrzec perspektywę zachodzących aktualnie zmian.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW Z WYNIKIEM POZYTYWNYM ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Certyfikat ukończenia studiów KEZO,

CZAS TRWANIA

2 semestry

FORMA STUDIÓW

Hybrydowa: on-line + stacjonarnie

Liczba godzin

190 godziny

ECTS

60

kadra

DOŚWIADCZONYCH PRAKTYKÓW

REKRUTACJA TRWA

O studiach

Autorski program studiów podyplomowych jest realizowanych przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk.

Studia podyplomowe ,,Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu”  obejmują zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynków energii. Z uwagi na szerokie spektrum ujęcia tematu plan studiów przewiduje analizę poszczególnych rodzajów rynków energii z uwzględnieniem uwarunkowań i kontekstu międzynarodowego.

 

Energia stanowi obecnie jeden z najistotniejszych czynników rozwoju gospodarczego, miarę rozwoju społecznego i warunek konkurencyjności państw. O roli energii świadczy znaczenie dostępu do źródeł energii pierwotnej i cena oraz wielkość pozostającej do dyspozycji energii wtórnej.

W ocenie rynków energii istotną rolę odgrywa aspekt polityczny, ekonomiczny i społeczny.

Współcześnie rynki energii doświadczają swoistej transformacji, która określa nie tylko ich charakter, ale nadaje nową rolę interesariuszom i znaczenie oraz postrzeganie energii jako towaru.

Program studiów

Program studiów poszerzy wiedzę słuchaczy z zakresu m.in:

 • Energetyki słonecznej,
 • Energetyki wodnej,
 • Energetyki wiatrowej,
 • Energii geotermalnej,
 • Rynku energii elektrycznej,
 • Rynku energii cieplnej,
 • Rynku paliw płynnych.

Podczas toku studiów podjęte będą m.in. takie zagadnienia jak:

 • Rola i znaczenie energii,
 • Prognozy rozwoju,
 • Powiązania międzynarodowe rynków energii,
 • Potrzeby inwestycyjne i transformacja rynków energii,
 • Bezpieczeństwo energetyczne.

Cele studiów:

Celem organizowanych studiów podyplomowych jest przekazanie Słuchaczom wiedzy na temat roli energii w gospodarkach współczesnych państw. Ponadto Słuchacze będą mogli zapoznać się z informacjami wskazującymi na znaczenie energii jako narzędzia gry politycznej i ekonomicznej oraz źródła przewag konkurencyjnych i bodźców rozwoju.

Słuchacze poznają najnowsze trendy i aktualne rozwiązania w zakresie uwarunkowań i skutków rozwoju poszczególnych rynków energii.

Organizatorem studiów jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z Centrum Badawczym PAN – Konwersja Energii i Źródła Odnawialne.

Program studiów poszerzy wiedzę Słuchaczy z zakresu m.in:

Opłaty

Wariant płatności

Opłata

Opłata dla Absolwentów MANS (-20%)

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w siedzibie CKU (pokój B 005) następującego kompletu dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 zdjęcie (45 x 35 mm)
 • potwierdzenie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocyjnego)

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie, BNP Paribas
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010
z dopiskiem “opłata semestralna…” lub “opłata roczna…”

Warunki ukończenia studiów

 • Studia kończą się napisaniem pracy końcowej na podstawie wybranego tematu z zakresu energetyki. Praca końcowa przygotowywana jest indywidualnie albo w grupach 2 osobowych i podlega obronie przed komisja egzaminacyjną.
 • Dodatkowo wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów podczas 2 semestrów studiów.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu  – on-line (pt. 17:30-20:15, sob. 8:00-16:45).
 • Wykłady i laboratoria w KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk odbywają się stacjonarnie w wybrane soboty i niedziele.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał szeroką i specjalistyczną wiedzę na temat rynków energii. Będzie znał uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej, rynku ciepła i rynku paliw. Będzie rozumiał pojęcie bezpieczeństwa energetycznego i warunki jego osiągania. Będzie potrafił wskazywać prawdopodobne scenariusze zmian na rynkach energii.

Przewidziane są następujące efekty kształcenia, w wyniku których Absolwent:

Formularz kontaktowy

Masz pytania odnośnie kierunku? Skontaktuj się z nami!"

Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu

Kontakt