STUDIA PODYPLOMOWE

Rynki energii uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu

Międzynarodowi eksperci

Partnerzy

Poznaj Menedżerską Akademię Energetyki i ESG

Poprzednie
Następne

Dla kogo

Studia podyplomowe ,,Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu” dedykowane są dla wszystkich osób, które pragną zrozumieć mechanizm funkcjonowania poszczególnych rynków energii, zrozumieć uwarunkowania ich rozwoju, poznać interesariuszy rynków energii, a przede wszystkim dostrzec perspektywę zachodzących aktualnie zmian.

Wprowadzenie do energetyki jako głównej tematyki studiów podyplomowych pozwala zrozumieć kluczowe aspekty obowiązujące na rynku energetycznym. Rekrutacja na ten kierunek obejmuje kandydatów zainteresowanych dynamiką rynku energii i energią jako kluczowym czynnikiem rozwoju.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW Z WYNIKIEM POZYTYWNYM ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Certyfikat ukończenia studiów KEZO, Certyfikat EY Academy of Business

CZAS TRWANIA

2 semestry

FORMA STUDIÓW

Hybrydowa: on-line + stacjonarnie

Liczba godzin

190 godziny

ECTS

60

kadra

DOŚWIADCZONYCH PRAKTYKÓW

Panele fotowoltaiczne

REKRUTACJA TRWA

O studiach

Autorski program studiów podyplomowych jest realizowanych przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z EY Academy of Business oraz KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk.

Studia podyplomowe ,,Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu”  obejmują zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynków energii. Z uwagi na szerokie spektrum ujęcia tematu plan studiów przewiduje analizę poszczególnych rodzajów rynków energii z uwzględnieniem uwarunkowań i kontekstu międzynarodowego.

 

Energia stanowi obecnie jeden z najistotniejszych czynników rozwoju gospodarczego, miarę rozwoju społecznego i warunek konkurencyjności państw. O roli energii świadczy znaczenie dostępu do źródeł energii pierwotnej i cena oraz wielkość pozostającej do dyspozycji energii wtórnej.

W ocenie rynków energii istotną rolę odgrywa aspekt polityczny, ekonomiczny i społeczny.

Współcześnie rynki energii doświadczają swoistej transformacji, która określa nie tylko ich charakter, ale nadaje nową rolę interesariuszom i znaczenie oraz postrzeganie energii jako towaru.

Program studiów

Program studiów poszerzy wiedzę słuchaczy z zakresu m.in:

 • Energetyki słonecznej,
 • Energetyki wodnej,
 • Energetyki wiatrowej,
 • Energii geotermalnej,
 • Rynku energii elektrycznej,
 • Rynku energii cieplnej,
 • Rynku paliw płynnych.

Podczas toku studiów podjęte będą m.in. takie zagadnienia jak:

 • Rola i znaczenie energii,
 • Prognozy rozwoju,
 • Powiązania międzynarodowe rynków energii,
 • Potrzeby inwestycyjne i transformacja rynków energii,
 • Bezpieczeństwo energetyczne.
zrównoważony rozwój

Cele studiów:

Celem organizowanych studiów podyplomowych jest przekazanie Słuchaczom wiedzy na temat roli energii w gospodarkach współczesnych państw. Ponadto Słuchacze będą mogli zapoznać się z informacjami wskazującymi na znaczenie energii jako narzędzia gry politycznej i ekonomicznej oraz źródła przewag konkurencyjnych i bodźców rozwoju.

Słuchacze poznają najnowsze trendy i aktualne rozwiązania w zakresie uwarunkowań i skutków rozwoju poszczególnych rynków energii.

Organizatorem studiów jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z Centrum Badawczym PAN – Konwersja Energii i Źródła Odnawialne.

Program studiów poszerzy wiedzę Słuchaczy z zakresu m.in:

Opłaty

Wariant płatności

Opłata

Opłata dla Absolwentów MANS (-20%)

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w siedzibie CKU (pokój B 005) następującego kompletu dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 zdjęcie (45 x 35 mm)
 • potwierdzenie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocyjnego)

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie, BNP Paribas
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010
z dopiskiem “opłata semestralna…” lub “opłata roczna…”

Warunki ukończenia studiów

 • Studia kończą się napisaniem pracy końcowej na podstawie wybranego tematu z zakresu energetyki. Praca końcowa przygotowywana jest indywidualnie albo w grupach 2 osobowych i podlega obronie przed komisja egzaminacyjną.
 • Dodatkowo wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów podczas 2 semestrów studiów.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu  – on-line (pt. 17:30-20:15, sob. 8:00-16:45).
 • Wykłady i laboratoria w KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk odbywają się stacjonarnie w wybrane soboty i niedziele.
absolwent studiów esg

Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał szeroką i specjalistyczną wiedzę na temat rynków energii. Będzie znał uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej, rynku ciepła i rynku paliw. Będzie rozumiał pojęcie bezpieczeństwa energetycznego i warunki jego osiągania. Będzie potrafił wskazywać prawdopodobne scenariusze zmian na rynkach energii.

Przewidziane są następujące efekty kształcenia, w wyniku których Absolwent:

Formularz kontaktowy

Masz pytania odnośnie kierunku? Skontaktuj się z nami!"

Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Kontakt

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).