Rozpoczynamy rekrutację na studia startujące jesienią!

Studia PodyplOmowe

Sztuczna inteligencja

REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNO-ZIMOWY

O studiach

Zastosowanie sztucznej inteligencji oraz technologie rynkowe w tym obszarze są jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów gospodarki światowej. Rozwój tej gałęzi przemysłu w ostatnich latach, dał podstawy do kształcenia specjalistów w  tej dziedzinie.  Zastosowanie Sztucznej Inteligencji już teraz widoczne jest w wielu obszarach życia codziennego oraz w rozwijających się narzędziach biznesowych.

W świecie nowych praw, regulacji w zakresie stosowania i rozwoju nowych technologii podyktowanych zachodzącymi zmianami, konieczne stało się ustanowienie profesji, a bardziej zagospodarowanie luki, która wypełniłaby i spełniła wymagania stawiane przez rozwijający się świat biznesu wykorzystującego potencjał i możliwości sztucznej inteligencji.

Dane są wszędzie, a inżynierowie będą musieli wykraczać poza tradycyjne techniki i umiejętności, podczas gdy menedżerowie muszą zrozumieć efekty i potencjał sztucznej inteligencji. Różne poziomy będą musiały współpracować ze sobą w ramach firm i organizacji w celu wdrożenia  i prawidłowego przeprowadzenia transformacji, opracowania nowej wartości dodanej i budowania przyszłości w oparciu o etykę, wiedzę i efektywność z wykorzystaniem narzędzi i technologii w dziedzinie sztucznej inteligencji.

sztuczna inteligencja studia

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z obszarami wiedzy teoretycznej i przede wszystkim praktycznej w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennych zastosowaniach, szerokiego spektrum systemów informatycznych, ale również w zakresie zagadnień biznesowych oraz wspierających organizację biura i prowadzenie urzędu lub też spółki. Zapoznanie słuchaczy z dziedzinami wiedzy dotyczącymi obszarów sztucznej inteligencji. Umożliwienie nabycia umiejętności rozpoznawania obszarów występowania sztucznej inteligencji oraz potencjału wynikającego w jej adopcji dla celów osobistych i własnych organizacji.

Dostosowanie kompetencji słuchaczy (nawet tych w żaden sposób niepowiązanych z informatyką) do umiejętnego, praktycznego wykorzystania technologii i narzędzi do podejmowania działań zgodnych z zasadami sztuki projektowania, które w dalszej perspektywie mają doprowadzić do realizacji oczekiwań środowisk biznesu związanych z implementacją sztucznej inteligencji we wszystkich obszarach gospodarki.

Kierunek ten oraz jego formuła wychodzą naprzeciw przyszłym regulacjom i legislacji, jak również rosnącemu zapotrzebowaniu na personel znający podstawy uregulowań zagadnień prawnych, jak również obszary i metody implementacji, jak również źródła finansowania dla. Transformacji własnych organizacji i firm.

Adresaci Programu

Obszar wiedzy obejmuje tematykę wspierającą implementacje systemów cyberbezpieczeństwa, narzędzi i systemów komunikacji IoT, mechanizmów finansowania technologii, etyki, podstaw prawnych, języka maszynowego / ML, technologii blockchain oraz NFT, zagadnień RPA, wykorzystania narzędzi w obszarze transportu, mobilności i światowej logistyki w celu budowania odporności społeczeństwa z użyciem popularnych języków programowania.

Taki profil kształcenia z zakresu sztucznej inteligencji ma na celu umożliwienie studentom zdobycia pogłębionej wiedzy w zakresie AI (Artificial Intelligence).

Dla osób nieposiadających wyższego wykształcenia, dopuszczalna jest forma udziału w charakterze słuchacza kursu z certyfikatem ukończenia wydawanego przez Brytyjski New Science. Technology Agency

Program studiów jako jedyny opracowany przy udziale wyłączenie ekspertów Grupy Roboczej Sztucznej Inteligencji przy Cyfryzacji KPRM

Absolwent posiada kwalifikacje w postaci wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji, szczególnie skoncentrowanych na praktycznym wykorzystaniu właściwych rozwiązań sprzętowych i programowych głównie z obszaru sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Wiedza i praktyczne umiejętności w zakresu sztucznej inteligencji są dziś wyjątkowo pożądane na rynku pracy. W ramach studiów studenci zdobywają zarówno teoretyczną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień informatyki z zakresu sztucznej inteligencji, jak i umiejętności praktyczne potrzebne do wykorzystania sztucznej inteligencji.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu tego kierunku, absolwent pozyska teoretyczną i praktyczną wiedzę z następujących obszarów:

 • Wybranych elementów prawa AI, etyki oraz zasad testowania i wdrażania sztucznej inteligencji na terenie Unii Europejskiej i w Polsce;
 • Źródeł przepisów prawa oraz polityk związanych z kształtowaniem przyszłych mechanizmów adopcji rozwiązań oparach o sztuczną inteligencję w wybranych Państwach oraz w UE i w Polsce;
 • Teoretyczną i praktyczną wiedzę posługiwania się zagadnieniami oraz technologiami dotyczącymi łańcucha bloków (Blockchain) jak również praktycznego podejścia do tzw. Tokenów (NFT) oraz podstaw Inteligentnych Kontraktów. (Smart Contracts);
 • Praktyczną wiedzę nt. elementarnych narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu rozwiązań sztucznej Inteligencji i zastosowaniem sztucznej inteligencji w praktyce;
 • Wiedzę nt. modeli i struktur danych w tym sposobu ich opisu dla celów późniejszego wykorzystania w ramach projektów sztucznej inteligencji;
 • Praktyczną wiedzę dotyczącą możliwości symulowania pewnych modeli w ramach środowiska testowego oraz podstawy języka maszynowego dla celów poprawnej komunikacji z systemami sztucznej inteligencji;
 • Praktyczną znajomość zagadnień obejmujących tematykę cyberbezpieczeństwa oraz Internetu rzeczy (IoT) w tym zasad komunikacji dla potrzeb systemów zabezpieczania danych;
 • Praktycznego zastosowania rozwiązań pozwalających na wybór pomiędzy automatyzacją a całkowitym dostosowaniem środowiska do robotyzacji procesów biznesowych i organizacyjnych;
 • Praktycznej znajomości narzędzi pracy z wykorzystaniem elementów wspieranych przez sztuczną inteligencję;
 • Zrozumienia potrzeby implementacji sztucznej inteligencji z uwzględnieniem zasad przeciwdziałania dyskryminacji, ochrony ludzi i minimalizacji ryzyk;
 • Wiedzę nt. Potrzeby i zakresu działania procesów wytłumaczalności decyzji podejmowanych przez sztuczną inteligencję;
 • Elementarną wiedzę z zakresu komputerów kwantowych, sieci neuronowych;
 • Szereg przykładów adopcji technologii dla potrzeb wsparcia codziennej pracy, ale również dla celu związanych z ochroną planety i przeciwdziałaniu skutkom kataklizmów, klęsk, pandemii i wojen.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Sztuczna inteligencja

składa się z następujących modułów

 • Implementacja systemów cyberbezpieczeństwa,
 • Narzędzia i systemy komunikacji IoT,
 • Mechanizmy finansowania technologii
 • Etyka, Podstawy prawne,
 • Język maszynowy / ML,
 • Technologia blockchain oraz NFT,
 • Zagadnienia RPA,
 • Wykorzystanie narzędzi w obszarze transportu, mobilności i światowej logistyki

Wykładowcy

Specjalni goście, wykładowcy oraz patroni:

 • Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego
 • Janusz Janiszewski, Advanced CEO, ATM Expert, UTM Expert, Aviation Expert, PhD Candidate
 • zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst
 • Organizator kierunku studiów wystąpił z wnioskiem o patronat ministra cyfryzacji (w trakcie procedowania)
 • Europejski Instytut Gospodarczy
 • Polish Council for Britain
 • New Science Technology Agency

Kadra wykładowa:

 • Eksperci Grupy Roboczej Sztucznej Inteligencji KPRM
 • Eksperci z obszaru Cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami
Konto Bank Millennium nr konta: 08 1160 2202 0000 0005 1769 8972 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Sztuczna inteligencja

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje!

Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:

 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).

Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta:

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami
Konto Bank Millennium nr konta: 08 1160 2202 0000 0005 1769 8972 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  – Sztuczna inteligencja

W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy).

W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).