Rozpoczynamy rekrutację na studia startujące jesienią!

Studia PodyplOmowe

Sztuczna inteligencja

REKRUTACJA NA SEMESTR JESIENNO-ZIMOWY

O studiach

Zastosowanie sztucznej inteligencji oraz technologie rynkowe w tym obszarze są jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów gospodarki światowej. Rozwój tej gałęzi przemysłu w ostatnich latach, dał podstawy do kształcenia specjalistów w  tej dziedzinie.  Zastosowanie Sztucznej Inteligencji już teraz widoczne jest w wielu obszarach życia codziennego oraz w rozwijających się narzędziach biznesowych.

W świecie nowych praw, regulacji w zakresie stosowania i rozwoju nowych technologii podyktowanych zachodzącymi zmianami, konieczne stało się ustanowienie profesji, a bardziej zagospodarowanie luki, która wypełniłaby i spełniła wymagania stawiane przez rozwijający się świat biznesu wykorzystującego potencjał i możliwości sztucznej inteligencji.

Dane są wszędzie, a inżynierowie będą musieli wykraczać poza tradycyjne techniki i umiejętności, podczas gdy menedżerowie muszą zrozumieć efekty i potencjał sztucznej inteligencji. Różne poziomy będą musiały współpracować ze sobą w ramach firm i organizacji w celu wdrożenia  i prawidłowego przeprowadzenia transformacji, opracowania nowej wartości dodanej i budowania przyszłości w oparciu o etykę, wiedzę i efektywność z wykorzystaniem narzędzi i technologii sztucznej inteligencji.

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z obszarami wiedzy teoretycznej i przede wszystkim praktycznej w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennych zastosowaniach, ale również w zakresie zagadnień biznesowych oraz wspierających organizację biura i prowadzenie urzędu lub też spółki. Zapoznanie słuchaczy z dziedzinami wiedzy dotyczącymi obszarów sztucznej inteligencji. Umożliwienie nabycia umiejętności rozpoznawania obszarów występowania sztucznej inteligencji oraz potencjału wynikającego w jej adopcji dla celów osobistych i własnych organizacji.

Dostosowanie kompetencji słuchaczy (nawet tych w żaden sposób niepowiązanych z informatyką) do umiejętnego, praktycznego wykorzystania technologii i narzędzi do podejmowania działań, które w dalszej perspektywie mają doprowadzić do realizacji oczekiwań środowisk biznesu związanych z implementacją sztucznej inteligencji we wszystkich obszarach gospodarki.

Kierunek ten oraz jego formuła wychodzą naprzeciw przyszłym regulacjom i legislacji, jak również rosnącemu zapotrzebowaniu na personel znający podstawy uregulowań zagadnień prawnych, jak również obszary i metody implementacji, jak również źródła finansowania dla. Transformacji własnych organizacji i firm.

Adresaci Programu

Obszar wiedzy obejmuje tematykę wspierającą implementacje systemów cyberbezpieczeństwa, narzędzi i systemów komunikacji IoT, mechanizmów finansowania technologii, etyki, podstaw prawnych, języka maszynowego / ML, technologii blockchain oraz NFT, zagadnień RPA, wykorzystania narzędzi w obszarze transportu, mobilności i światowej logistyki w celu budowania odporności społeczeństwa.

 

Dla osób nie posiadających wyższego wykształcenia dopuszczalna jest forma udziału w charakterze słuchacza kursu z certyfikatem ukończenia wydawanego przez Brytyjski New Science. Technology Agency

Program studiów jako jedyny opracowany przy udziale wyłączenie ekspertów Grupy Roboczej Sztucznej Inteligencji przy Cyfryzacji KPRM

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu tego kierunku, absolwent pozyska teoretyczną i praktyczną wiedzę z następujących obszarów:

 • Wybranych elementów prawa AI, etyki oraz zasad testowania i wdrażania sztucznej inteligencji na terenie Unii Europejskiej i w Polsce;
 • Źródeł przepisów prawa oraz polityk związanych z kształtowaniem przyszłych mechanizmów adopcji rozwiązań oparach o sztuczną inteligencję w wybranych Państwach oraz w UE i w Polsce;
 • Teoretyczną i praktyczną wiedzę posługiwania się zagadnieniami oraz technologiami dotyczącymi łańcucha bloków (Blockchain) jak również praktycznego podejścia do tzw. Tokenów (NFT) oraz podstaw Inteligentnych Kontraktów. (Smart Contracts);
 • Praktyczną wiedzę nt. elementarnych narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu rozwiązań sztucznej Inteligencji;
 • Wiedzę nt. modeli i struktur danych w tym sposobu ich opisu dla celów późniejszego wykorzystania w ramach projektów sztucznej inteligencji;
 • Praktyczną wiedzę dotyczącą możliwości symulowania pewnych modeli w ramach środowiska testowego oraz podstawy języka maszynowego dla celów poprawnej komunikacji z systemami sztucznej inteligencji;
 • Praktyczną znajomość zagadnień obejmujących tematykę cyberbezpieczeństwa oraz Internetu rzeczy (IoT) w tym zasad komunikacji dla potrzeb systemów zabezpieczania danych;
 • Praktycznego zastosowania rozwiązań pozwalających na wybór pomiędzy automatyzacją a całkowitym dostosowaniem środowiska do robotyzacji procesów biznesowych i organizacyjnych;
 • Praktycznej znajomości narzędzi pracy z wykorzystaniem elementów wspieranych przez sztuczną inteligencję;
 • Zrozumienia potrzeby implementacji sztucznej inteligencji z uwzględnieniem zasad przeciwdziałania dyskryminacji, ochrony ludzi i minimalizacji ryzyk;
 • Wiedzę nt. Potrzeby i zakresu działania procesów wytłumaczalności decyzji podejmowanych przez sztuczną inteligencję;
 • Elementarną wiedzę z zakresu komputerów kwantowych, sieci neuronowych;
 • Szereg przykładów adopcji technologii dla potrzeb wsparcia codziennej pracy, ale również dla celu związanych z ochroną planety i przeciwdziałaniu skutkom kataklizmów, klęsk, pandemii i wojen.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Sztuczna inteligencja

składa się z następujących modułów

 • Implementacja systemów cyberbezpieczeństwa,
 • Narzędzia i systemy komunikacji IoT,
 • Mechanizmy finansowania technologii
 • Etyka, Podstawy prawne,
 • Język maszynowy / ML,
 • Technologia blockchain oraz NFT,
 • Zagadnienia RPA,
 • Wykorzystanie narzędzi w obszarze transportu, mobilności i światowej logistyki

Wykładowcy

Specjalni goście, wykładowcy oraz patroni:

 • Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego
 • Janusz Janiszewski, Advanced CEO, ATM Expert, UTM Expert, Aviation Expert, PhD Candidate
 • zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst
 • Organizator kierunku studiów wystąpił z wnioskiem o patronat ministra cyfryzacji (w trakcie procedowania)
 • Europejski Instytut Gospodarczy
 • Polish Council for Britain
 • New Science Technology Agency

Kadra wykładowa:

 • Eksperci Grupy Roboczej Sztucznej Inteligencji KPRM
 • Eksperci z obszaru Cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami
Konto Bank Millennium nr konta: 08 1160 2202 0000 0005 1769 8972 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Sztuczna inteligencja

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje!

Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:

 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).

Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta:

Centrum Szkoleniowo Doradcze i Zarządzania Nieruchomościami
Konto Bank Millennium nr konta: 08 1160 2202 0000 0005 1769 8972 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  – Sztuczna inteligencja

W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy).

W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).