To już 28 lat! W tym miesiącu obchodzimy kolejną rocznicę powstania naszej Uczelni. Tyle się w tym czasie wydarzyło!

To już 28 lat! W tym miesiącu obchodzimy kolejną rocznicę powstania naszej Uczelni. Tyle się w tym czasie wydarzyło!

Kilka znaczących ciekawostek:

✓ Byliśmy jedną z pierwszych uczelni niepublicznych w Warszawie.
✓ Inicjatorem jej utworzenia był prof. dr Stanisław Dawidziuk, który marzył o tym, aby powołać nową szkołę wyższą na mapie Warszawy.
✓ Początkowo Wyższa Szkoła Menedżerska mieściła się w pięciu wynajmowanych nieruchomościach i prowadzała kształcenie na kierunku zarządzanie i marketing na poziomie I stopnia (licencjat).
✓ W 1997 roku kupiono nieruchomość przy ul. Kawęczyńskiej 36 na Pradze-Północ.
✓ W 2005 roku z okazji jubileuszu X-lecia WSM, oddano do użytku obecną siedzibę uczelni, zwaną „Kampusem III Tysiąclecia”.
✓ W 2022 roku zmieniliśmy nazwę z „Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie” na „Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie”.

Kształcimy coraz większą ilość osób stale doskonaląc nasze propozycje. Wierzymy, że wykształcenie wpływa nie tylko na większe możliwości zawodowe, ale też przyczynia się do budowania lepszego świata.

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł