W dniu 17.07.2024 r. - 31.07.2024 r. biuro CKU MANS będzie nieczynne

Studia PodyplOmowe

Uniwersalne projektowanie w edukacji. Metodyka pracy w klasie zróżnicowanej

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji włączającej  w grupie, klasie ze zróżnicowanymi potrzebami  z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego w edukacji (UDL) mającego na celu maksymalizowanie możliwości uczenia się każdego ucznia. Zagadnienia realizowane podczas studiów mają na celu wskazanie możliwych rozwiązań związanych z organizacją procesu dydaktycznego sprzyjającego zwiększaniu dostępności kształcenia dla coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb uczących się.

 

Partnerem merytorycznym jest Placówka Doskonalenia Nauczycieli Akademia Edukacji

Cel studiów

Absolwenci studiów podyplomowych „Uniwersalne projektowanie w edukacji. Metodyka pracy w klasie zróżnicowanej” poznają model uniwersalnego projektowania jako kluczowej strategii rozwoju edukacji włączającej. Będą postrzegać inkluzję w kontekście troski o wysoką jakość procesów uczenia – nauczania w odniesieniu do każdego ucznia (nie tylko osób z niepełnosprawnością). Absolwenci będą posiadać uporządkowaną i pogłębioną wiedzę oraz umiejętności w zakresie organizacji i metodyki kształcenia uczniów w klasie zróżnicowanej. Rozwiną umiejętności, które pozwolą im radzić sobie ze zmieniającymi się potrzebami i wymaganiami oraz właściwie na nie reagować.  Nabędą doświadczenia, które ukształtują ich pozytywne nastawienie do różnorodności oraz odpowiedni system wartości, a także zachęcą ich do refleksji i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w środowisku włączającym.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych (150 godzin) zakończone zaliczeniem pracy podyplomowej.

Adresaci Programu

Studia podyplomowe na kierunku „Uniwersalne projektowanie w edukacji. Metodyka pracy w klasie zróżnicowanej” skierowane są do nauczycieli oraz absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych 5-letnich magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 semestry

Punkty ECTS

90

Liczba godzin

276h

+ praktyki zawodowe 150h

Lokalizacja

Warszawa

Program
Uniwersalne projektowanie w edukacji. Metodyka pracy w klasie zróżnicowanej

składa się z następujących modułów

 1. NEURONAUKI I PSYCHOLOGIA W NOWOCZESNEJ EDUKACJI
 2. EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
 3. PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE
 4. PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE W EDUKACJI. METODYKA PRACY W KLASIE ZRÓŻNICOWANEJ.
 5. PRACA WYCHOWAWCZA, ZARZĄDZANIE ZRÓŻNICOWANYM ZESPOŁEM KLASOWYM

 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

Konto bankowe

PDN ADN Akademia Biznesu sp. z.o.o  54 1050 1025 1000 0090 8328 6212 Bank ING

Uniwersalne projektowanie w edukacji. Metodyka pracy w klasie zróżnicowanej

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).