Studia PodyplOmowe

Zarządzanie Flotą Samochodową

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Celem dwusemestralnych podyplomowych studiów z Zarządzania Flotą Samochodową jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu Zarządzania Flotą Samochodową w sposób rzeczowy i praktyczny poparty konkretnymi przykładami z tej dziedziny pozwalający zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz zawód.

Studia są realizowane poprzez dwa semestry i obejmują aż 200 godzin zajęć dydaktycznych. Ukończenie studiów w Wyższej Szkole Menedżerskiej gwarantuje zdobycie unikatowej i praktycznej wiedzy z zakresu Zarządzania i obsługi flot pojazdów samochodowych. Opracowany i szeroki zakres materiału pozwoli na zgłębienie całościowo tematu, a poprzez odpowiednio opracowany plan nauczania, dobrany materiał i tematykę do przedmiotów absolwenci MANS podwyższą swoje kompetencje menedżerskie.

Ukończenie Studiów udostępni absolwentom możliwość pracy w charakterze specjalisty ds. obsługi flot samochodowych, specjalisty ds. obsługi klienta flotowego i fleet managera. Wykształcenie to jest bardzo przydatne na stanowiskach menedżerskich, kierowniczych a także doradców i konsultantów, jak również ekspertów rynku samochodowego. Zdobyta wiedza z tej dziedziny jest przydatna w sektorze administracji, logistyki i floty samochodowej.

Adresaci Programu

Kierunek ten skierowany jest do osób już zajmujących się fleet managementem (fleet managerów, specjalistów ds. zarządzania flotą samochodową, pracowników administracyjnych, kadry zarządzającej) w celu podniesienia poziomu wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych, a także zdobycia wykształcenia wyższego specjalistycznego, jak również do osób nie związanych z zawodem, które chcą przekwalifikować się oraz osób chcących zdobyć coraz bardziej popularny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Zarządzanie Flotą Samochodową

składa się z następujących modułów

 • Regulacje prawne związane z aspektami CFM (car fleet management)
 • Praktyczne aspekty zarządzania flotami samochodowymi
 • Rynek motoryzacyjny
 • Przyszłość motoryzacji – nowinki i rozwiązania stosowane w branży samochodowej
 • Formy finansowania flot samochodowych w ujęcie prawnym, podatkowym, praktycznym
 • Pełen przekrój wiedzy z zakresu zarządzania flot samochodowych z podziałem na poszczególne działy
 • Paliwa w tym paliwa alternatywne i napędy alternatywne
 • Zasady budowania relacji w biznesie – aspekty psychologiczne

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Zarządzanie Flotą Samochodową

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).