Studia PodyplOmowe

Zarządzanie kryzysowe w turystyce

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

Rozpoczęcie studiów 03.2022 r.

O studiach

Przygotowany przez ekspertów program studiów wykorzystuje cenne doświadczenia  okresu pandemii i oferuje konkretne rozwiązania ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji menedżerskich w warunkach nieustannych zmian. Program studiów to zarazem nowe podejście  edukacyjne  pozwalające spojrzeć w twórczy sposób na czas kryzysu  w kontekście przyszłości biznesu turystycznego w Polsce.

Możliwość dofinansowania studiów z PARP BUR

Kadra

/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-accordion{text-align:start}.elementor-accordion .elementor-accordion-item{border:1px solid #d5d8dc}.elementor-accordion .elementor-accordion-item+.elementor-accordion-item{border-top:none}.elementor-accordion .elementor-tab-title{margin:0;padding:15px 20px;font-weight:700;line-height:1;cursor:pointer;outline:none}.elementor-accordion .elementor-tab-title .elementor-accordion-icon{display:inline-block;width:1.5em}.elementor-accordion .elementor-tab-title .elementor-accordion-icon svg{width:1em;height:1em}.elementor-accordion .elementor-tab-title .elementor-accordion-icon.elementor-accordion-icon-right{float:right;text-align:right}.elementor-accordion .elementor-tab-title .elementor-accordion-icon.elementor-accordion-icon-left{float:left;text-align:left}.elementor-accordion .elementor-tab-title .elementor-accordion-icon .elementor-accordion-icon-closed{display:block}.elementor-accordion .elementor-tab-title .elementor-accordion-icon .elementor-accordion-icon-opened,.elementor-accordion .elementor-tab-title.elementor-active .elementor-accordion-icon-closed{display:none}.elementor-accordion .elementor-tab-title.elementor-active .elementor-accordion-icon-opened{display:block}.elementor-accordion .elementor-tab-content{display:none;padding:15px 20px;border-top:1px solid #d5d8dc}@media (max-width:767px){.elementor-accordion .elementor-tab-title{padding:12px 15px}.elementor-accordion .elementor-tab-title .elementor-accordion-icon{width:1.2em}.elementor-accordion .elementor-tab-content{padding:7px 15px}}.e-con-inner>.elementor-widget-accordion,.e-con>.elementor-widget-accordion{width:var(–container-widget-width);–flex-grow:var(–container-widget-flex-grow)}

Filozof, religioznawca, antropolog kultury, wykładowca studiów MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej /mediacje i negocjacje, etyka biznesu/, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Pragmatyk z poważnym doświadczeniem w branży turystycznej. W swojej wieloletniej pracy zawodowej pełnił kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwie turystycznym, był właścicielem biura podróży. Wieloletni działacz samorządu gospodarczego z funkcjami kierowniczymi w PIT i Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów ze wsparciem środków unijnych. Twórca sektorowej Rady ds. Kompetencji; Turystyka, a także jej wiceprzewodniczący.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz  Wydziału Prawa i Administracji  na Uniwersytecie  Warszawskim . Od 45 lat pracujący w turystyce. Najpierw  w Orbis jako v-ce dyrektor, następnie we własnym biurze podróży jako organizator i agent turystyczny. Od 15 lat biegły sądowy ds. turystyki i sportu umocowany w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu i Warszawa-Praga. Jeden z  założycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych obecnie v-ce Prezes Zarządu.

Ekspert od innowacji w biznesie i w zarządzaniu. Menedżer,  specjalista w sprzedaży on – line, call – center, systemach franczyzowych i e – marketingu.  Od lat związany z turystyką. Od 2020 r. jest prezesem  touroperatora Nekera. Od 2018 r. był prezesem Neckermann Podróże. Przedtem, przez siedem lat, współtworzył firmę Fly.pl., w której pełnił funkcję dyrektora zarządzającego i był członkiem zarządu.

Doktorant Ekonomii Stosowanej w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Zarządzania i Finansów. Absolwent Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji z zakresu sportu i turystyki. Pracował jako Asystent Wiceministra Sportu i Turystyki oraz jako Doradca Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, będąc odpowiedzialnym za obszar turystyki; rynku, legislacji i strategii. Ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Do 30.09.2018 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1997 – 2011 pracowała w centralnych organach administracji rządowej ds. turystyki, z ramienia których uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych (UE,OECD, UNWTO; WTO) oraz w pracach nad wdrożeniem do prawa krajowego regulacji UE dotyczących ochrony konsumentów usług turystycznych. Kierownik Podyplomowych Studiów Turystyki i Hotelarstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od listopada 2016 r. pełni funkcję przewodniczącej Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Turystyce . W latach 2014-2016 kierowała projektem, którego efektem jest opracowanie  Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki. Od kwietnia do listopada 2019 r. kierowała projektem wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji  dla Sektora Turystyki w przedsiębiorstwach turystycznych.

W latach 2007-2008 oraz 2016-2020 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Członek Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2018-2020 oraz Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim. Od 2008 roku był doradcą w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, a w latach 2007-2012 członkiem Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów, w tym jej wiceprzewodniczącym. W latach 1999-2006 związany z Państwowym Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń, a następnie Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na stanowisku Radcy Prezesa ds. ekonomicznych. W latach 1996-2000 r. pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, zaś w okresie 1998-1999 dziennikarz ekonomiczny w największej ówczesnej polskiej gazecie.

Dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W latach 2018 – 2020 był jego wicedyrektorem. Doktor nauk prawnych, radca prawny, ukończył dwa fakultety – dziennikarstwo oraz prawo.

W swojej praktyce zawodowej prowadził m.in. liczne zajęcia, wykłady i szkolenia z zakresu prawa
i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa gospodarczego, regulacji dotyczących turystyki i sportu oraz zarządzania. Jako prelegent brał udział w wielu konferencjach naukowych o charakterze ogólnopolskim jak i międzynarodowym

Jako przedstawiciel RP brał czynny udział w pracach nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy turystycznej 2015/2302. W roku 2019 został nominowany do prestiżowego konkursu dla młodych prawników „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019” organizowanego przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną.

Trener i wykładowca studiów MBA

Specjalizuje się w strategiach marketingowych, w marketingu internetowym, w tym marketingu usług turystycznych i w marketingu regionalnym. Jest ekspertem zarządzania strategicznego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat zajmuje się problemami organizacji imprez turystycznych  oraz sztuki pilotażu.

Doktor nauk ekonomicznych, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, członek Społecznej Rady Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki (2017-2019), wykładowca akademicki.

Twórca i organizator cyklicznych konferencji: Konferencja Media a Turystyka, Międzynarodowa Konferencja SILVER TOURISM.

branża turystyczna w sytuacji kryzysowej - kształtowanie nowych metod

Cel studiów

Zasadniczym celem studiów Zarządzanie Kryzysowe w Turystyce jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji i umiejętności pozwalających skutecznie działać w trzech obszarach:

Wiedza:

Uczestnicy prawidłowo definiują i interpretują prawne, ekonomiczne i biznesowe aspekty kryzysu w turystyce; właściwie charakteryzują zmiany dokonujące się w branży turystycznej; trafnie oceniają i uzasadniają projekty  rozwiązań służących łagodzeniu następstw pandemii Covid 19; projektują skuteczne  rozwiązania sprzyjające rozwojowi sektora turystycznego w nowych warunkach.

Umiejętności:

Uczestnicy podejmują trafne decyzje w zakresie rozwiązań prawnych i biznesowych w organizacjach oraz przedsiębiorstwach turystycznych; organizują skuteczne działania mające na celu usprawnienie zarządzania finansami oraz efektywnego wykorzystania nowych technologii w rozwoju sektora travel; rozwijają umiejętności przywódcze i negocjacyjne oraz wykorzystują nowe rozwiązania w zakresie promocji i public relations, mogące zażegnać sytuacje kryzysowe.

Kompetencje społeczne:

Uczestnicy prawidłowo charakteryzują społeczne i  kulturowe zmiany określające nowy sposób funkcjonowania turystyki;  uzasadniają i stosują nowe rozwiązania edukacyjne jako metodę rozwoju kompetencji menedżerskich;  budują nowy język komunikacyjny w biznesie turystycznym, co ma kluczowe znaczenie w działaniach zarządzania kryzysowego.

Adresaci Programu

 • lokalne i regionalne organizacje turystyczne
 • administracja samorządowa odpowiedzialna za turystykę
 • stowarzyszenia i izby turystyczne
 • sektor travel: linie lotnicze, przewoźnicy
 • branża hotelarska
 • firmy incomingowe
 • firmy ubezpieczeniowe mające w ofercie produkty turystyczne
 • biura turystyczne: touroperatorzy, agenci
 • biznes turystyczny
 • branża MICE / Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions /

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Zarządzanie kryzysowe w turystyce

składa się z następujących modułów

Siedem modułów /200 godzin/
Warsztaty wykorzystujące ćwiczenia, symulacje i case studies.

 • jak gromadzić wiedzę o regulacjach (moduł na przykładzie tarcz antykryzysowych)
 • wykorzystanie podstawowych regulacji na potrzeby turystyki w czasach kryzysu – prawo handlowe, prawo cywilne, prawo gospodarcze
 • umowy cywilnoprawne w turystyce – ich prawidłowa interpretacja i możliwość renegocjacji
 • zasada pacta sunt servanda a tzw. klauzula rebus sic stantibus, czyli jak radzić sobie z trudnym partnerem biznesowym w czasie kryzysu
 • dział prawny w przedsiębiorstwie turystycznym- dlaczego warto korzystać ze wsparcia prawnego w czasie kryzysu?
 • domniemania prawne i ich płynność w czasie pandemii.
 • jak zapewnić zgodność z prawem w sytuacji globalnego kryzysu (moduł na przykładzie zmian w tzw. regulacjach covidowych);
 • jak i gdzie poszukiwać właściwych wzorców dla zapewnienia zgodności działania przedsiębiorstwa turystycznego w czasie kryzysu;
 • przygotowywanie wewnętrznych regulacji w celu szybkiego reagowania na zagrożenia oraz ograniczania ich skutków (regulaminy, zasady, statuty);
 • analiza i ocena zgodności w przypadku  wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju;
 • przygotowanie procedur, uruchamianych w przypadku zagrożeń.
 • organizacja wewnętrznego systemu monitoringu zagrożeń w ramach przedsiębiorstwa turystycznego;
 • zapewnienie koordynacji przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa turystycznego;
 • współpraca przedsiębiorstwa turystycznego z organami władzy publicznej;
 • regulacje prawne w zakresie sposobów reagowania na zagrożenia oraz ograniczania ich skutków;
 • ochrona praw pracowniczych w związku z sytuacją kryzysową.
 • przykłady konkretnych regulaminów wypracowanych na potrzeby wewnętrznego zarządzani kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym;
 • analiza umów gospodarczych w tym gwarancji i umów ubezpieczeniowych w obliczu tzw. regulacji interwencyjnych;
 • przywództwo a prawo pracy – sesje warsztatowe;
 • wystąpienia publiczne i ich zgodność z regulacjami horyzontalnymi – mini warsztaty.
 • narzędzia marketingu internetowego – efektywne pozyskiwanie klienta i komunikacja z nim  w czasach pandemicznych i po pandemii, obecność przedsiębiorstwa turystycznego w przestrzeni mediów społecznościowych;
 • human resources  czasów zarazy – czyli praktyczne wskazówki dotyczące  zatrudnienia w dobie Covid-19, pożądane cechy pracowników i pracodawców;
 • podstawy ekonometrii zatrudnienia – optymalizacja obowiązków pracowniczych i nakładów pracy sektora turystycznego przy użyciu prostych narzędzi ekonometrycznych dostępnych w pakiecie MS Office;
 • biznesplan: definiowanie nowych źródeł przychodu i indywidualne pozycjonowanie na tle konkurencji w biznesie turystycznym;
 • podstawy teorii gier  –  czyli dlaczego warto współpracować, szczególnie w dobie pandemii: wykład o ograniczonych zasobach i efektywnych metodach ich wykorzystywania w przedsiębiorstwach turystycznych;
 • fundusze Inwestycyjne jako koło ratunkowe? Czy VC albo PE mogą okazać się pomocą dla przedsiębiorstwa turystycznego ? Wykład autorski;
 • crowdfunding czasu zarazy – jak odbudować swoją pozycję rynkową przy wsparciu zbiórek internetowych w sektorze turystycznym.
 • „cost cutting” jakiego jeszcze nie było: Twoja firma musi zacząć działać znacznie taniej!  Nowe możliwości redukcji kosztów operacyjnych w biznesach turystycznych w czasie pandemii;
 • weryfikacja dotychczasowych kanałów sprzedaży, po kryzysie nic w handlu nie działa już tak samo: analiza efektywnościowa i finansowa na przykładzie biur podróży;
 • zabezpieczenie i ograniczanie ryzyka, większość Twoich dotychczasowych partnerów biznesowych nie przetrwa kryzysu: jak się przed tym zabezpieczyć? Renegocjacje umów, nowe rodzaje ryzyka związanego  z  Covid 19;
 • „Cash is the king”- metody utrzymania dodatniego cash-flow w firmach sektora travel w dobie pandemii i finansowania działalności turystycznej ze źródeł zewnętrznych.
 • „Go Mobile and Social”, aktywność online już nie wystarczy: nowoczesne rozwiązania IT oraz e-comm wspomagające sprzedaż i zarządzanie firmą w dobie Covid 19;
 • nowe produkty turystyczne: rynek oczekuje od Ciebie zmian, case study na przykładzie pakietów Dynamic oraz upsale polskich hoteli;
 • public relations w czasach zarazy: zupełnie nowy model współpracy z polskimi mediami i organizacjami turystycznymi, nowy język komunikacji i sposoby działania;
 • „duży nie zawsze może więcej”; kryzys przetrwają tylko ci,  którzy potrafią się dostosować, case study na przykładzie małych polskich przedsiębiorców firmy XXX oraz YYY.

Efekty uczenia się

Uczestnik

 • prawidłowo definiuje, interpretuje oraz wykorzystuje regulacje prawne na potrzeby turystyki w czasie kryzysu;
 • trafnie identyfikuje kategorie zagrożeń oraz ich skutki dla branży turystycznej;
 • wybiera i monitoruje modele postępowania odpowiednie dla zidentyfikowanej sytuacji kryzysowej;
 • stosuje w praktyce procedury Compliance szczególnie istotne w przypadkach wystąpienia zagrożeń;
 • właściwie charakteryzuje oraz realizuje w praktyce współpracę podmiotów turystycznych z organami władzy publicznej;
 • realizuje w praktyce zasady nowoczesnego przywództwa, sztukę komunikowania w negocjacjach oraz umiejętności retoryczne i erystyczne;
 • właściwie wykorzystuje narzędzia marketingu internetowego, w tym social media w celu efektywnego pozyskiwania klientów;
 • w nowoczesny sposób definiuje zasady public relations, projektuje i organizuje innowacyjne formy współpracy z mediami;
 • wykorzystuje nowoczesne rozwiązania, np. podstawy teorii gier, do realizowania długofalowej współpracy między przedsiębiorstwami w dobie pandemii;
 • planuje i realizuje skuteczne rozwiązania w celu redukcji kosztów biznesu turystycznego w czasie pandemii;
 • projektuje i monitoruje rozwiązania służące ograniczeniu ryzyka biznesowego związanego z Covid 19;
 • właściwie charakteryzuje proces dynamicznych zmian w funkcjonowaniu branży turystycznej oraz wynikające z nich szanse i zagrożenia;
 • trafnie projektuje i monitoruje elastyczne rozwiązania umożliwiające przystosowanie podmiotów turystycznych do nowych wyzwań rynkowych.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Zarządzanie kryzysowe w turystyce

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).