W dniu 17.07.2024 r. - 31.07.2024 r. biuro CKU MANS będzie nieczynne

Studia PodyplOmowe

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Kierunek ma zapoznać uczestników z najbardziej innowacyjnymi podejściami do zarządzania wizerunkiem firmy, instytucji i organizacji. W trakcie zajęć uczestnicy posiądą wiedzę i umiejętności praktyczne pomagające tworzyć biznes o rosnącej wartości rynkowej, zarządzać tożsamością marki, angażować dla i za pomocą marki kluczowych pracowników. Nasz unikalny program uczy, jak wykorzystywać potencjał ludzki do zwiększania przychodów firmy, realizowania wizji i aspiracji właścicielskich. Zajęcia mają formę warsztatów wspartych niezbędną teorią. Praktyczne ćwiczenia dają możliwość efektywnego wykorzystania własnego potencjału oraz uczenia się podczas pracy i wykonywania zadań.

Zajęcia praktyczne – pogłębiają wiedzę z kluczowych obszarów dotyczących biznesu oraz wzbogacają umiejętności uczestników o techniki tworzenia i zarządzania biznesem na rynku zewnętrznym – dedykowanym klientom i konsumentom, jak i zewnętrznym i wewnętrznym rynku pracy – dedykowanym do obecnych i potencjalnych pracowników.

zarządzanie przedsiębiorstwem studia podyplomowe

Cel studiów

W obecnych warunkach pojawia się potrzeba zatrudnienia nowego rodzaju menedżera, który będzie elastyczny i posiadać odpowiednie kompetencje, umożliwiające mu skuteczne prowadzenie biznesu oraz pracę na różnych szczeblach struktury organizacji oraz w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Taki menedżer będzie dysponować zróżnicowanym zasobem wiedzy i praktycznych umiejętności, co pozwoli mu na efektywną współpracę z różnymi działami organizacji.
Specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem ma na celu rozwijanie praktycznych umiejętności menedżerskich oraz umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia, co pozwala na dostosowanie się do zmieniających się trendów rynkowych oraz podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Studenci specjalizacji Zarządzanie przedsiębiorstwem mają możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w prowadzeniu projektów biznesowych oraz w praktycznym stosowaniu zdobytej wiedzy w realnym środowisku biznesowym.
W obliczu rosnącej złożoności działalności gospodarczej, dynamicznych zmian w otoczeniu oraz zmiennego charakteru wykonywanej pracy co do miejsca i zakresu czynności, zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem nie może opierać się wyłącznie na intuicji i doświadczeniu kadry kierowniczej i pracowników. Wymaga to zastosowania bardziej zaawansowanych narzędzi i metod, takich jak analityka biznesowa, badania rynku, prognozowanie i planowanie strategiczne.

Adresaci Programu

Program kierowany jest do przedsiębiorców oraz właścicieli firm i ma ich wspierać w rozwoju osobistym i biznesowym oraz pokazać potencjalną drogę dla ich firmy/ biznesu na szczyt.

Polscy przedsiębiorcy stoją wobec wyzwań współczesności: globalizacji gospodarczej, wszechogarniającej nas cyfryzacji, rosnących ograniczeń prawnych i regulacyjnych, obojętności lub wrogości urzędów państwowych, malejących wykwalifikowanych zasobów kadrowych, rosnących potrzeb nakładów energii, czasu i pieniędzy. Wychodzimy naprzeciw tym wyzwaniom i oferujemy polskim Przedsiębiorcom innowacyjny program studiów podyplomowy.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

składa się z następujących modułów

Program kierowany jest do przedsiębiorców oraz właścicieli firm i ma ich wspierać w rozwoju osobistym i biznesowym oraz pokazać potencjalną drogę dla ich firmy/ biznesu na szczyt. W programie wykorzystano jeden z unikatowych modeli firmy doradczej Tarka Executive’s stworzony w wyniku badań właścicieli i zarządzających największymi polskimi markami. Model zarządzania marką Brand Vortex™ (Wir Marki™) definiuje markę jako unikalne i złożone zjawisko – rynkowe, zarządcze i społeczne.
Marka jest po to, by przyciągać uwagę i zasysać zasoby finansowe rynku – stąd metafora wiru.

Program opiera się na doświadczeniach ekspertów w dziedzinie zarządzania i rozwoju biznesu w Polsce. W każdym z trzech obszarów Wiru Marki uczestnicy uczą się najważniejszych elementów, które mają największy wpływ na prestiż i bogactwo Przedsiębiorcy. Należą do nich Ramię Rynku/ Klienta, Ramię Pracownika/Dystrybutora oraz Ramię Właściciela/ Zarządzającego. Program zbudowany jest w ten sposób, aby pokazać i przybliżyć uczestnikom całą skomplikowaną strukturę biznesu i korzyści płynące z jego przemyślanego rozwoju dla wzrostu biznesu i majątku osobistego.

RAMIĘ RYNKU/ KLIENTA

 • Komunikacja z rynkiem i profesjonalizm wizerunku wobec klientów – 20 godz.
 • „Mądre skąpstwo” w biznesie; dyscyplina finansowa i rozliczanie z odpowiedzialności – 20 godz.
 • Analiza kosztów i zysków w relacjach z klientami – 20 godz.

RAMIĘ PRACOWNIKA/ DYSTRYBUTORA

 • Zarządzanie opinią pracowników i promocją firmy przez pracowników – 20 godz.
 • Kompetencje ludzi a rosnące potrzeby rynku i biznesu – 20 godz.
 • Nagradzanie pracowników dla ich efektywności i skuteczności – 20 godz.

RAMIĘ WŁAŚCICIELA/ ZARZĄDZAJĄCEGO

 • Zachowanie w biznesie a wartości osobiste i rodzinne – 20 godz.
 • Budowanie i komunikacja długofalowej wizji firmy – 20 godz.
 • Zrównoważone działania taktyczne dla wzrostu biznesu – 20 godz.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).