Studia PodyplOmowe

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Rekrutacja na semestr wiosenno-letni 2023/2024

O studiach

Głównym celem dydaktycznym jest przekazanie uczestnikom procesu nauczania aktualnej wiedzy o uwarunkowaniach efektywnego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w okresie przekształceń strukturalnych i własnościowych oraz o przygotowywanych programach reform systemu opieki zdrowotnej.

Adresaci Programu

Studium adresowane jest do osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych publicznych i niepublicznych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych (dyrektorzy szpitali i ich zastępcy, dyrektorzy medyczni, dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy działów, poradni, naczelne pielęgniarki z wyższym wykształceniem) a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk.

Uczestnikami Studium mogą i powinny być również osoby związane z ochroną zdrowia, zatrudnione w zakładach ubezpieczeniowych, Centrali i Oddziałach NFZ oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Zarządzanie podmiotami leczniczymi

składa się z następujących modułów

1. Zarządzanie
2. Finanse
3. Zamówienia publiczne
4. Ochrona danych osobowych
5. Zarządzanie jakością
6. Bezpieczeństwo epidemiologiczne
7. Rynek usług medycznych
8. Zarządzanie kryzysowe
9. Zasady kontroli w podmiotach leczniczych
10. Mediacje i negocjacje

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • 2 zdjęcia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  –

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
  • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
  • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
  • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
  • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
  • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).