STUDIA PODYPLOMOWE

Executive Master of Business Administration
– Zrównoważony Rozwój ESG

Międzynarodowi eksperci

Dla kogo

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi biznesu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla. Program studiów EMBA, który wyróżnia się szeroką gamą różnorodnych zajęć praktycznych, pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego w obszarze zarządzania i biznesu. Studia EMBA przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą uzyskać rzetelną wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem i zrównoważonego rozwoju. Skierowane są przede wszystkim do wyższej kadry kierowniczej, menedżerskiej, podmiotów administracji publicznej oraz właścicieli przedsiębiorstw.

 

Absolwenci po zakończeniu studiów podyplomowych EMBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

CZAS TRWANIA

2 semestry

FORMA STUDIÓW

Hybrydowa: on-line + stacjonarnie

Liczba godzin

480 godzin

liczba zjazdów

12 zjazdy

kadra

DOŚWIADCZONYCH PRAKTYKÓW

REKRUTACJA TRWA

O studiach

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) dotyka obszarów związanych
z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.
To kluczowe kryteria, na które powinna zwracać uwagę każda firma dążąca
do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Według raportu „The Future of Jobs 2023” opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne eksperci ds. zrównoważonego rozwoju będą w pierwszej piątce zawodów, które w najbliższych latach mogą liczyć na najszybszy wzrost liczby ofert pracy. 

Autorski program studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration – Zrównoważony Rozwój ESG jest realizowany przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk KEZO. Zajęcia trwają dwa lata z podziałem na cztery semestry. Studia obejmują łącznie 480 godzin zajęć obowiązkowych, w tym przygotowanie końcowego projektu biznesowego. Niezwykła wartość tytułu EMBA jest efektem połączenia akademickich studiów z gamą różnorodnych projektów, studium przypadków oraz zajęć praktycznych, które odbywają się w  najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespole laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej – Centrum Badawczym PAN KEZO.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ekspertów, konsultantów i praktyków biznesu uznanych w Polsce oraz na rynku międzynarodowym, przez kadrę akademicką o dużym doświadczeniu dydaktycznym, a także badawczo-naukowym i projektowym w zakresie tematycznym studiów podyplomowych ESG. 

Program studiów

Blok I Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zespół

 1. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Przywództwo w organizacji
 3. Zarządzanie kapitałem ludzkim
 4. Prawo pracy

 

Suma godzin: 50h

Blok II Zarządzanie przedsiębiorstwem. Strategia

 1. Zarządzanie strategiczne
 2. Marketing i komunikacja
 3. Modele biznesowe i innowacje
 4. Zarządzanie zmianą
 5. Zarządzanie projektami
 6. Transformacja cyfrowa organizacji
 7. Podstawy prawa gospodarczego
 8. Zarządzanie relacjami z interesariuszami
 9. Zarządzanie procesami i jakością

 

Suma godzin: 94h

Blok III Zarządzanie przedsiębiorstwem. Finanse

 1. Ekonomia menedżerska
 2. Rachunkowość zarządcza
 3. Analiza i modelowanie danych
 4. Finanse przedsiębiorstw

 

Suma godzin: 52h

Blok IV Zarządzanie przedsiębiorstwem. Menedżer

 1. Zarządzanie sobą w czasie
  Negocjacje
 2. Rozwój kompetencji i planowanie kariery
 3. Przywództwo
 4. Wystąpienia publiczne
 5. Odpowiedzialność członków zarządu

 

Suma godzin: 68h

Blok V Zrównoważony rozwój

 1. Enegia słoneczna
 2. Energia wiatrowa
 3. Energia wodna
 4. Geotermia
 5. Biomasa, biogas
 6. Wodór

 

Suma godzin: 46h

Blok VII Zielona energia

 1. Uwarunkowania prawne i operacyjne
 2. Zrównoważony łańcuch dostaw
 3. Raportowanie ESG
 4. Zrównoważone finansowanie
  ESG w strategii przedsiębiorstwa
 5. Zrównoważona bankowość, inwestycje i ubezpieczenia
 6. Wyzwania zrównoważonego rozwoju

 

Suma godzin: 92h

Blok VII Business project

 1. Opracowanie projektu biznesowego
 2. Analiza finansowa projektów
 3. Konsultacje projektów
 4. Przygotowanie i obrona projektów

 

Suma godzin: 76h

Cele studiów:

Głównym celem studiów jest kształcenie z zakresu efektywnego zarządzania organizacją, przywództwa, finansów i zrównoważonego rozwoju ESG oraz zapewnienie umiejętności, kwalifikacji i narzędzi potrzebnych do podejmowania strategicznych decyzji w tych obszarach. Zarządzanie zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną czy ładem korporacyjnym są kluczowe i konieczne w coraz większej liczbie przedsiębiorstw niezależnie od sektora. Zajęcia mają na celu nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji pozwalających na wprowadzenie ESG do długoterminowej strategii przedsiębiorstwa, a także przygotować słuchaczy do procesu raportowania ESG zgodnie z najnowszymi wymogami dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Autorski program Executive Master of Business Administration – Zrównoważony Rozwój ESG doskonali liderów, którzy nie tylko rozumieją globalne wyzwania biznesowe, ale są również gotowi kształtować gospodarkę przyszłości opartą o zasady zrównoważonego rozwoju.

Opłaty

Wariant płatności

Opłata

Opłata dla Absolwentów MANS (-20%)

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe EMBA – Zrównoważony Rozwój ESG jest złożenie w siedzibie CKU (pokój B 005) następującego kompletu dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy

 • Ukończenie studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • Zarządzanie własnymi firmami lub zatrudnienie na średnim i wyższym szczeblu menedżerskim.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • potwierdzenie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocyjnego)

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie, BNP Paribas
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010
z dopiskiem “opłata semestralna…” lub “opłata roczna…”

Warunki ukończenia studiów

 • Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej (business project) na podstawie wybranego tematu z zakresu ESG. Praca końcowa przygotowywana jest indywidualnie albo w grupach
  2 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.
 • Dodatkowo wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów podczas 4 semestrów studiów.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywają się podczas zjazdów zdalnie w piątki oraz stacjonarnie w soboty zgodnie z uchwalonym terminarzem.
 • Wykłady i laboratoria odbywają się w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz w siedzibie KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk.

Metody weryfikowania efektów uczenia się:

 • egzaminy
 • prace zaliczeniowe
 • udział w dyskusjach i case study
 • zadania realizowane w grupach
 • projekt dyplomowy (business project).

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Executive Master of Business Administration – Zrównoważony Rozwój ESG będą wysoko wykwalifikowanymi menedżerami, zdolnymi do kreowania strategii przedsiębiorstwa w licznych obszarach jego działalności i wytyczania sposobów jej realizacji wobec wymogów zrównoważonego rozwoju. Tym samym, będą posiadali unikalną wiedzę i umiejętności, które nie tylko będą podnosić ich wartość na rynku pracy, ale przede wszystkim – pozwolą im budować wartość przedsiębiorstwa w długim terminie.

 Przewidywane są następujące efekty kształcenia:

Formularz kontaktowy

Masz pytania odnośnie kierunku? Skontaktuj się z nami!"

Executive Master of Business Administration (EMBA) – Zrównoważony rozwój ESG

Kontakt