STUDIA PODYPLOMOWE

Executive Master of Business Administration
– Zrównoważony Rozwój ESG

Międzynarodowi eksperci

Partnerzy

Poznaj Menedżerską Akademię Energetyki i ESG

Poprzednie
Następne

Dla kogo

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi biznesu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla. Program studiów EMBA, który wyróżnia się szeroką gamą różnorodnych zajęć praktycznych, pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego w obszarze zarządzania i biznesu. Studia EMBA przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą uzyskać rzetelną wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem i zrównoważonego rozwoju. Skierowane są przede wszystkim do wyższej kadry kierowniczej, menedżerskiej, podmiotów administracji publicznej oraz właścicieli przedsiębiorstw.

Absolwenci posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych EMBA w zakresie zrównoważonego rozwoju ESG zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy. Stają się kluczowymi graczami na rynku międzynarodowym. Doświadczenie i wiedza z zakresu zarządzania projektami oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju są nieocenione w radach nadzorczych spółek. Dzięki zdobytym kompetencjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi, absolwenci studiów podyplomowych ESG mają możliwość wprowadzania zmian, które sprzyjają zarówno środowiskowym, jak i społecznym celom.

Absolwent studiów podyplomowych ESG, wyposażony w kompleksowe spojrzenie na zarządzanie projektami w kontekście zrównoważonego rozwoju, może skutecznie prowadzić działania wdrożeniowe ESG w oparciu o poznane rozwiązania zastosowane w międzynarodowych firmach.

CZAS TRWANIA

4 semestry

FORMA STUDIÓW

Hybrydowa: on-line + stacjonarnie

Liczba godzin

480 godzin

ECTS

120

kadra

DOŚWIADCZONYCH PRAKTYKÓW

esg w biznesie

REKRUTACJA TRWA

O studiach

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) dotyka obszarów związanych
z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.
To kluczowe kryteria, na które powinna zwracać uwagę każda firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Według raportu „The Future of Jobs 2023” opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne eksperci ds. zrównoważonego rozwoju będą w pierwszej piątce zawodów, które w najbliższych latach mogą liczyć na najszybszy wzrost liczby ofert pracy. 

Autorski program studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration – Zrównoważony Rozwój ESG jest realizowany przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z EY Academy of Business oraz KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk. Zajęcia trwają dwa lata z podziałem na cztery semestry. 

Studia obejmują łącznie 480 godzin zajęć obowiązkowych, w tym przygotowanie końcowego projektu biznesowego. Niezwykła wartość tytułu EMBA jest efektem połączenia akademickich studiów z gamą różnorodnych projektów, studium przypadków oraz zajęć praktycznych, które odbywają się w  najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespole laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej – KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ekspertów, konsultantów i praktyków biznesu uznanych w Polsce oraz na rynku międzynarodowym, przez kadrę akademicką o dużym doświadczeniu dydaktycznym, a także badawczo-naukowym i projektowym w zakresie tematycznym studiów podyplomowych ESG. 

Program studiów

Autorski program Executive Master of Business Administration – Zrównoważony Rozwój ESG doskonali liderów, którzy nie tylko rozumieją globalne wyzwania biznesowe, ale są również gotowi kształtować gospodarkę przyszłości opartą o zasady zrównoważonego rozwoju.
 
Podczas toku studiów podjęte będą m.in. takie zagadnienia jak:
 
– Zarządzanie przedsiębiorstwem:
 • Zespół
 • Strategia
 • Finanse
 • Menedżer
– Zrównoważony rozwój
– Zielona energia
– Opracowanie, analiza finansowa oraz obrona projektów biznesowych
zrównoważony rozwój

Cele studiów podyplomowych:

Głównym celem studiów jest kształcenie z zakresu efektywnego zarządzania organizacją, przywództwa, finansów i zrównoważonego rozwoju ESG oraz zapewnienie umiejętności, kwalifikacji i narzędzi potrzebnych do podejmowania strategicznych decyzji w tych obszarach. Zarządzanie zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną czy ładem korporacyjnym są kluczowe i konieczne w coraz większej liczbie przedsiębiorstw niezależnie od sektora. Zajęcia mają na celu nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji pozwalających na wprowadzenie ESG do długoterminowej strategii przedsiębiorstwa, a także przygotować słuchaczy do procesu raportowania ESG zgodnie z najnowszymi wymogami dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Opłaty

Wariant płatności

Opłata

Opłata dla Absolwentów MANS (-20%)

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe EMBA – Zrównoważony Rozwój ESG jest złożenie w siedzibie CKU (pokój B 005) następującego kompletu dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy

 • Ukończenie studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • Zarządzanie własnymi firmami lub zatrudnienie na średnim i wyższym szczeblu menedżerskim.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 zdjęcie (45 x 35 mm)
 • potwierdzenie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocyjnego)

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie, BNP Paribas
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010
z dopiskiem “opłata semestralna…” lub “opłata roczna…”

Warunki ukończenia studiów

 • Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej (business project) na podstawie wybranego tematu z zakresu ESG. Praca końcowa przygotowywana jest indywidualnie albo w grupach
  2 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.
 • Dodatkowo wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów podczas 4 semestrów studiów.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywają się podczas zjazdów zdalnie w piątki oraz stacjonarnie w soboty zgodnie z uchwalonym terminarzem.
 • Wykłady i laboratoria odbywają się w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz w siedzibie KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk.

Metody weryfikowania efektów uczenia się:

 • egzaminy
 • prace zaliczeniowe
 • udział w dyskusjach i case study
 • zadania realizowane w grupach
 • projekt dyplomowy (business project).
absolwent studiów esg

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Executive Master of Business Administration – Zrównoważony Rozwój ESG będą wysoko wykwalifikowanymi menedżerami, zdolnymi do kreowania strategii przedsiębiorstwa w licznych obszarach jego działalności i wytyczania sposobów jej realizacji wobec wymogów zrównoważonego rozwoju. Tym samym, będą posiadali unikalną wiedzę i umiejętności, które nie tylko będą podnosić ich wartość na rynku pracy, ale przede wszystkim – pozwolą im budować wartość przedsiębiorstwa w długim terminie.

 Przewidywane są następujące efekty kształcenia:

Formularz kontaktowy

Masz pytania odnośnie kierunku? Skontaktuj się z nami!"

Executive Master of Business Administration (EMBA) – Zrównoważony rozwój ESG

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Kontakt

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).