STUDIA PODYPLOMOWE

Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw

Międzynarodowi eksperci

Partnerzy

Poznaj Menedżerską Akademię Energetyki i ESG

Poprzednie
Następne

Dla kogo

Studia podyplomowe ,,Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw” dedykowane są dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat możliwości realizacji projektów związanych z OZE, warunków ich finansowania, oceny skuteczności funkcjonowania, roli na rynkach energii, a także bezpieczeństwa energetycznego, będącego kluczowym wyzwaniem we współczesnym świecie. Studia są skierowane do osób podejmujących decyzje o kierunkach rozwoju lokalnej polityki energetycznej, samorządowców aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności, przedsiębiorców chcących zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, decydujących się na tworzenie własnych źródeł energii oraz tych, którzy odpowiedzialni są za przygotowywanie planowania energetycznego. Studia zaplanowane są także dla osób, dla których kwestie środowiskowe są istotne, a oceny ryzyka zanieczyszczenia środowiska i koszty ochrony środowiska stanowią istotne przesłanki w aktywności społecznej i ekonomicznej.

Studia te kładą szczególny nacisk na kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii. Współczesne wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym oraz dążeniem do neutralności klimatycznej sprawiają, że odnawialne źródła energii odgrywają coraz większą rolę w globalnej energetyce. Studenci zdobywają wiedzę nie tylko na temat tradycyjnych źródeł energii, ale także poznają zalety i możliwości zastosowania źródeł odnawialnych, takich jak energetyka wiatrowa, energetyka wodna czy pompy ciepła. Współczesne technologie umożliwiają coraz efektywniejsze wykorzystanie OZE, co przyczynia się nie tylko do większej niezależności energetycznej, ale także do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Studenci także zdobywają kompleksową wiedzę na temat energetyki jądrowej, jej potencjału oraz aspektów bezpieczeństwa.

CZAS TRWANIA

2 semestry

FORMA STUDIÓW

Hybrydowa: on-line + stacjonarnie

Liczba godzin

190 godziny

ECTS

60

kadra

DOŚWIADCZONYCH PRAKTYKÓW

Panele fotowoltaiczne

REKRUTACJA TRWA

O studiach

Autorski program studiów podyplomowych jest realizowanych przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z EY Academy of Business oraz KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk.

Studia obejmują zagadnienia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz warunkami kształtowania bezpieczeństwa energetycznego. Z uwagi na złożony charakter obu zagadnień plan studiów przewiduje analizę poszczególnych rodzajów OZE, uwarunkowania środowiskowe, techniczne, infrastrukturalne, prawne i polityczne ich rozwoju, a przede wszystkim warunki ekonomiczne, w tym źródła finansowania projektów, ocenę opłacalności inwestycji. Wśród omawianych zagadnień ważne miejsce zajmuje problematyka bezpieczeństwa energetycznego, która ukazana zostanie w różnej perspektywie z podkreśleniem roli, sposobu oceny i warunków eliminacji ryzyka.

Dzięki synergii dwóch renomowanych ośrodków naukowych, Słuchacze odbędą zajęcia z najlepszymi Praktykami z obszaru biznesu i przemysłu energetycznego, wybitnymi Wykładowcami akademickimi i Praktykami zarządzającymi biznesem energetycznym.

Dodatkowo zajęcia będą miały miejsce w najnowocześniejszych laboratoriach KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW Z WYNIKIEM POZYTYWNYM ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Certyfikat ukończenia studiów KEZO, Certyfikat EY Academy of Business

Program studiów

Program studiów poszerzy wiedzę słuchaczy z zakresu m.in:

 • Energetyki słonecznej,
 • Energetyki wodnej,
 • Energetyki wiatrowej,
 • Energii geotermalnej,
 • Smart grid,
 • Energetycznego wykorzystania biomasy i biogazu.

Podczas toku studiów podjęte będą m.in. takie zagadnienia jak:

 • Uwarunkowania rynku OZE – prawne, środowiskowe, techniczne,
 • Projekty OZE,
 • Programy wsparcia inwestycji w OZE,
 • Niekonwencjonalne odnawialne źródła energii,
 • Charakterystyka rynków energii,
 • Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne.
zrównoważony rozwój

Cele studiów:

Celem organizowanych studiów podyplomowych jest przekazanie Słuchaczom wiedzy na temat roli odnawialnych źródeł energii w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Słuchacze poznają najnowsze trendy i aktualne rozwiązania w zakresie energetyki odnawialnej. Nasz program dedykowany jest dla osób zarówno z branży energetycznej, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, jak również dla osób, które rozpoczynają swoją działalność w obszarze OZE.

Organizatorem studiów jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z Centrum Badawczym PAN – Konwersja Energii i Źródła Odnawialne.

Program studiów poszerzy wiedzę Słuchaczy z zakresu m.in:

Opłaty

Wariant płatności

Opłata

Opłata dla Absolwentów MANS (-20%)

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w siedzibie CKU (pokój B 005) następującego kompletu dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 zdjęcie (45 x 35 mm)
 • potwierdzenie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocyjnego)

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie, BNP Paribas
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010
z dopiskiem “opłata semestralna…” lub “opłata roczna…”

Warunki ukończenia studiów

 • Studia kończą się napisaniem pracy końcowej na podstawie wybranego tematu z zakresu energetyki. Praca końcowa przygotowywana jest indywidualnie albo w grupach 2 osobowych i podlega obronie przed komisja egzaminacyjną.
 • Dodatkowo wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów podczas 2 semestrów studiów.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu  – on-line (pt. 17:30-20:15, sob. 8:00-16:45).
 • Wykłady i laboratoria w KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk odbywają się stacjonarnie w wybrane soboty i niedziele.
absolwent studiów esg

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie miał możliwość zdobycia szerokie i specjalistycznej wiedzy na temat źródeł energii odnawialnej. Pozna metody i możliwości zmniejszenia emisji oraz będzie potrafił je wdrażać na poziomie lokalnym i regionalnym.

Przewidziane są następujące efekty kształcenia, w wyniku których Absolwent:

Formularz kontaktowy

Masz pytania odnośnie kierunku? Skontaktuj się z nami!"

Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Kontakt

Specjalna zniżka

Jesteś absolwentem WSM/MANS ?

oraz wpisowe 0 zł

Rozpocznij studia

Ciszymy się, że jesteś w tym miejscu! Oznacza to, że masz już za sobą wybór kierunku studiów i gotowość do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To ważny krok w stronę zmiany Twojego życia! Gratulacje! Aby zgłosić się na studia i je wkrótce rozpocząć wystarczy, że podjąć następujące kroki:
 • wypełnij formularz rekrutacyjny: tutaj pobierzesz go w formacie PDFa tutaj w formacie DOC oraz wydrukuj go i podpisz
 • przygotuj 2 zdjęcia (45 x 35 mm)
 • dokonaj opłaty wpisowej i wydrukuj potwierdzenie wpłaty (nie dotyczy okresu promocyjnego)
 • przygotuj odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pamiętaj, że może być to również licencjat)
 • złóż wszystkie powyższe dokumenty w siedzibie CKU (pokój B 005).
Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o rozpoczęciu wybranych studiów. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące rekrutacji czy wyboru kierunku jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na numer konta: MANS w Warszawie, BNP Paribas 91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem „opłata semestralna…” lub „opłata roczna…” W trakcie studiów poprosimy Cię każdorazowo o dostarczenie do biura CKU MANS  potwierdzenia dokonanej wpłaty za czesne (także tej uiszczonej przez zakład pracy). W przypadku zamkniętego biura CKU MANS komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji Uczelni (pokój F-004).