STUDIA PODYPLOMOWE

Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw

Międzynarodowi eksperci

Partnerzy

Dla kogo

Studia podyplomowe ,,Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw” dedykowane są dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat możliwości realizacji projektów związanych z OZE, warunków ich finansowania, oceny skuteczności funkcjonowania, roli na rynkach energii, a także bezpieczeństwa energetycznego, będącego kluczowym wyzwaniem we współczesnym świecie. Studia są skierowane do osób podejmujących decyzje o kierunkach rozwoju lokalnej polityki energetycznej, samorządowców aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności, przedsiębiorców chcących zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, decydujących się na tworzenie własnych źródeł energii oraz tych, którzy odpowiedzialni są za przygotowywanie planowania energetycznego. Studia zaplanowane są także dla osób, dla których kwestie środowiskowe są istotne, a oceny ryzyka zanieczyszczenia środowiska i koszty ochrony środowiska stanowią istotne przesłanki w aktywności społecznej i ekonomicznej.

CZAS TRWANIA

2 semestry

FORMA STUDIÓW

Hybrydowa: on-line + stacjonarnie

Liczba godzin

190 godziny

ECTS

60

kadra

DOŚWIADCZONYCH PRAKTYKÓW

REKRUTACJA TRWA

O studiach

Autorski program studiów podyplomowych jest realizowanych przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk.

Studia obejmują zagadnienia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz warunkami kształtowania bezpieczeństwa energetycznego. Z uwagi na złożony charakter obu zagadnień plan studiów przewiduje analizę poszczególnych rodzajów OZE, uwarunkowania środowiskowe, techniczne, infrastrukturalne, prawne i polityczne ich rozwoju, a przede wszystkim warunki ekonomiczne, w tym źródła finansowania projektów, ocenę opłacalności inwestycji. Wśród omawianych zagadnień ważne miejsce zajmuje problematyka bezpieczeństwa energetycznego, która ukazana zostanie w różnej perspektywie z podkreśleniem roli, sposobu oceny i warunków eliminacji ryzyka.

Dzięki synergii dwóch renomowanych ośrodków naukowych, Słuchacze odbędą zajęcia z najlepszymi Praktykami z obszaru biznesu i przemysłu energetycznego, wybitnymi Wykładowcami akademickimi i Praktykami zarządzającymi biznesem energetycznym.

Dodatkowo zajęcia będą miały miejsce w najnowocześniejszych laboratoriach KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW Z WYNIKIEM POZYTYWNYM ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Certyfikat ukończenia studiów KEZO,

Program studiów

Program studiów poszerzy wiedzę słuchaczy z zakresu m.in:

 • Energetyki słonecznej,
 • Energetyki wodnej,
 • Energetyki wiatrowej,
 • Energii geotermalnej,
 • Smart grid,
 • Energetycznego wykorzystania biomasy i biogazu.

Podczas toku studiów podjęte będą m.in. takie zagadnienia jak:

 • Uwarunkowania rynku OZE – prawne, środowiskowe, techniczne,
 • Projekty OZE,
 • Programy wsparcia inwestycji w OZE,
 • Niekonwencjonalne odnawialne źródła energii,
 • Charakterystyka rynków energii,
 • Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne.

Cele studiów:

Celem organizowanych studiów podyplomowych jest przekazanie Słuchaczom wiedzy na temat roli odnawialnych źródeł energii w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Słuchacze poznają najnowsze trendy i aktualne rozwiązania w zakresie energetyki odnawialnej. Nasz program dedykowany jest dla osób zarówno z branży energetycznej, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, jak również dla osób, które rozpoczynają swoją działalność w obszarze OZE.

Organizatorem studiów jest Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie we współpracy z Centrum Badawczym PAN – Konwersja Energii i Źródła Odnawialne.

Program studiów poszerzy wiedzę Słuchaczy z zakresu m.in:

Opłaty

Wariant płatności

Opłata

Opłata dla Absolwentów MANS (-20%)

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w siedzibie CKU (pokój B 005) następującego kompletu dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 zdjęcie (45 x 35 mm)
 • potwierdzenie opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu promocyjnego)

Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na nr konta:
MANS w Warszawie, BNP Paribas
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010
z dopiskiem “opłata semestralna…” lub “opłata roczna…”

Warunki ukończenia studiów

 • Studia kończą się napisaniem pracy końcowej na podstawie wybranego tematu z zakresu energetyki. Praca końcowa przygotowywana jest indywidualnie albo w grupach 2 osobowych i podlega obronie przed komisja egzaminacyjną.
 • Dodatkowo wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów podczas 2 semestrów studiów.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu  – on-line (pt. 17:30-20:15, sob. 8:00-16:45).
 • Wykłady i laboratoria w KEZO Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk odbywają się stacjonarnie w wybrane soboty i niedziele.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie miał możliwość zdobycia szerokie i specjalistycznej wiedzy na temat źródeł energii odnawialnej. Pozna metody i możliwości zmniejszenia emisji oraz będzie potrafił je wdrażać na poziomie lokalnym i regionalnym.

Przewidziane są następujące efekty kształcenia, w wyniku których Absolwent:

Formularz kontaktowy

Masz pytania odnośnie kierunku? Skontaktuj się z nami!"

Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw

Kontakt